Прилагођени уџбеници као подршка инклузивном образовању

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 942  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Прилагођени уџбеници као подршка инклузивном образовању

Оспособљавање запослених у образовно-васпитним установама за одабир најпогоднијих формата уџбеника за ученике којима је потребна додатна образовна подршка.

Формати прилагођених уџбеника Критеријуми за одабир формата прилагођеног уџбеника у зависности од потреба и могућности ученика Додатни дидактички материјали и дигитални алати Дигитални уџбеници

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД