Савремени приступи у дијагностици поремећаја из спектра аутизма и поремећаја дефицита пажње и моторне хиперактивности (АДХД) - сарадња са стручњацима из области специјалне едукације и рехабилитације

Код одобреног скупа: 940  

Трибина

Школа за основно и средње образовање са домом "Вук Караџић", Сомбор
Радоја Домановића 98Зоран Ковачић
vuk.tribina2023@gmail.com
0652304757
0652304757

Савремени приступи у дијагностици поремећаја из спектра аутизма и поремећаја дефицита пажње и моторне хиперактивности (АДХД) - сарадња са стручњацима из области специјалне едукације и рехабилитације

Упознавање стручњака који се баве васпитањем и образовањем деце и ученика са сметњама у развоју са савременим приступима у дијагностици развојних поремећаја и оснаживање за мултидисциплинарни приступ и сараднички однос.

Савремени приступи у дијагностици аутизма и поремећаја дефицита пажње и моторне хиперактивности (АДХД), Сарадња са стручњацима из области специјалне едукације и рехабилитације; Изазови и препреке савременог приступа у процени поремећаја из спектра аутизма и поремећаја пажње и моторне хиперактивности; Упознавање са искуствима родитеља о сарадњи са стручњацима.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор наука, научни сарадник Дејан Стевановић , Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом
мастер дефектолог Зоран Ковачић , ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор
дипломирани дефектолог-олигофренолог Јасмина Бенчић , ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор
дипломирани дефектолог – специјални педа Снежана Падежанин - Будимир , ШОСО са домом „Вук Караџић“ Сомбор

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сомбор 19.05.2023. 88