Свет се мења, а са њим и начин учења

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 938  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Свет се мења, а са њим и начин учења

Представљање и усвајање метода за подстицање интересовања ученика за учење природних и друштвених наука у основној школи.

Тренд као метода праћења интересовања ученика Тајновитост као метода за подстицање мисаоних процеса Такмичење као метода за подстицање мотивације

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД