Да лепше нам буде, смеће у фабрике, а не којекуде

Код одобреног скупа: 933  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

Да лепше нам буде, смеће у фабрике, а не којекуде

Информисање полазника о важности сакупљања и рециклаже амбалажног отпада из привреде и домаћинстава, са циљем штедње сировинских ресурса, штедње енергије и смањења одлагања амбалажног отпада у животну средину.

1.Уводна реч 2. Поздравне речи 3. Улога запослених у очувању животне средине (филм о Потпећком језеру; филм о Винчи) 4.Презентовање примера добре праксе у наставним и ваннаставним активностима 5. Уџбеник као средство за развијање сввести о значају очувања животне средине 6. Размена мишљења/одговори на питања, завршна реч

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професор српског језика и књижевности Милија Ралевић , ОШ ,,Бранко Радичевић“- Велика Моштаница
Професор разредне наставе Јела Стевановић , Основна школа ,,Павле Поповић“, Вранић
Дипломирани економиста Слободан Адамовић , Градска општина Барајево
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дом културе - Вранић, Трг палих бораца 3 27.04.2023. 42