Дигитално образовање 2023

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 932  

Конференција

Центар за образовне технологије Западни Балкан
Пеђе Милосављевића 52, 11000 БеоградАлександар Борисављевић
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
0641239766
0641239766

Дигитално образовање 2023

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ  Обезбедити платформу за размену знања и искустава запослених у образовању у Србији, региону и свету;  Упознати се са иновативном праксом, наставним методама и применом ИКТ алата у образовању;  Идентификовати могуће кључне препоруке за политику и праксу у овој области;  Обезбедити повезивање и учешће свих активних у образовању у дигиталном добу;  Препознати најбоље примере у образовању током рада на даљину у условима када је онемогућена настава у школама.

Конференција ће обухватити теме употребе и примене информационо-комуникационих технологија на свим образовним нивоима (предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовање и васпитање, високо образовање) и у области инклузивно образовање. Теме које ће представити предавачи и теме које ће бити отворене у панел дискусијама односиће се на примену АИ у образовању, хибридно образовање, јачање дигиталних капацитета образовних установа, развијање дигиталних компетенција деце/ученика/студената, запослених у образовном сектору и родитеља, дигиталну инклузију, закључке и препоруке за даље унапређивање политика и пракси дигиталног образовања.

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Васпитач специјалиста Наташа Анђелковић , ПУ ,,11. април’’, Нови Београд
професор разредне наставе Данијела Шћепановић , Министарство просвете
Дипл.Инг.Информациони сис. и Технологије Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
дипл. инжењер Угљеша Марјановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
дипломирани социолог Катарина Анђелковић , Фондација Петља
професор српског језика и књижевности Драгана Малиџан Винкић , Центар за образовне технологије Западни Балкан
Дипломирани политиколог Јована Симеуновић , VOZZi Driver's assistance App

2

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД