АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 32. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 931  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0642054006

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 32. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 4. Конференција методике наставе хемије

Унапређивање компетенција наставника хемије за примену нових метода наставе и учења хемије, и праћења и вредновања постигнућа ученика, према савременим трендовима у образовању.

Хемија среће Трендови у доуниверзитетском образовању у области хемије у свету и код нас Развијање предузетничких компетенција ученика применом савремених метода наставе хемије Предлог експеримената за одређивање одабраних физичко-хемијских константи у настави хемије Гејмификација наставе хемије Escape classroom у понављању и утврђивању хемијских наставних садржаја Припрема и примена видео-материјала у настави хемије Примена тестова контролисаних и слободних асоцијација у настави хемије Периодни систем елемената кроз историју Хемија као део друштва кроз векове – наставно искуство са студентима Карловог Универзитета у Прагу Неопходна знања биохемије да би се здраво живело - како одабрати и представити ученицима праве теме

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор наука - хемијске науке Весна Милановић Маштраповић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
мастер професор хемије Лидија Ралевић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор наука - методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор хемијских наука Сузана Јовановић Шанта , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор биохемијских наука Милан Николић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Јелена Ђурђевић Николић , Природно-математички факултет Крагујевац
доктор наука Данијела Костић , Природно-математички факултет Ниш

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 24.04.2023. 50