СТРЕС И ТРАУМЕ КОД ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ КОЈИ РАДЕ СА ЊИМА – Методе за отклањање стреса и редуковање траума

Код одобреног скупа: 920  

Трибина

Удружење за ослобађање од стреса
Симина 15 аЗорица Сарах Митић
zormitic@gmail.com
0656788494
0656788494

СТРЕС И ТРАУМЕ КОД ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ КОЈИ РАДЕ СА ЊИМА – Методе за отклањање стреса и редуковање траума

Упознавања са неурофизиолошком и неуропсихолошком основом траума код деце и одраслих, препознавање симптома траума и учење шта је могуће чинити у одређеним ситуацијама, како помоћи детету, а да ниси трауметерапеут, како препознати утицај туђих траума на себе; упознавање са једноставним, природним начинима помагања себи и другима у шок ситуацијама

Трауме код деце и омладине као и код одраслих који раде са њима Стрес и траума Развојне трауме код деце Методе самопомоћи и помоћи трауматизованим особама

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

академик Зорица Сарах Митић , Европска Академија науке и Уметности

1

20

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1500 РСД