ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Код одобреног скупа: 918  

Трибина

Центар за образовање и професионални развој
Текеришка 18а, БеоградРадован Антонијевић
aa_radovan@yahoo.com
0114253714
0638118889

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Развијање знања и вештина полазника за рано препознавање појаве насилног понашања у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера.

Тема 1. Карактеристике вршњачког насиља, узроци и последице; Тема 2. Врсте и нивои насиља у образовно васпитној установи; Тема 3. Педагошке ситуације - Процена нивоа насиља у установама образовања и васпитања; Тема 4. Улога наставника/васпитача и установе у борби против вршњачког насиља и предузимању интервентних мера; Тема 5. Изазовне ситуације у педагошкој пракси и како их решити/реаговати; Тема 6. Принципи и поступци алтернативних техника за решавање конфликтних ситуација у установама образовања и васпитања (медијација, реституција).

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор педагошких наука Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доктор педагошких наука Далиборка Поповић , Учитељски факултет, Лепосавић
Доктор педагошких наука Наташа Николић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани педагог Бојан Грујић , Школа креативних вештина, Јагодина
Дипломирани мастер психолог Анита Цекић , ОШ „Његош“, Ниш; ОШ „Вук Караџић“, Ниш
Педагошки саветник Марија Стошић , ОШ „Вук Караџић“, Краљево

1

2500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3300 РСД