ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Код одобреног скупа: 918  

Трибина

Центар за образовање и професионални развој
Текеришка 18а, БеоградРадован Антонијевић
aa_radovan@yahoo.com
0114253714
0638118889

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ - ПРЕВЕНЦИЈА, ПРЕПОЗНАВАЊЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈА У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Развијање знања и вештина полазника за рано препознавање појаве насилног понашања у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера.

Тема 1. Карактеристике вршњачког насиља, узроци и последице; Тема 2. Врсте и нивои насиља у образовно васпитној установи; Тема 3. Педагошке ситуације - Процена нивоа насиља у установама образовања и васпитања; Тема 4. Улога наставника/васпитача и установе у борби против вршњачког насиља и предузимању интервентних мера; Тема 5. Изазовне ситуације у педагошкој пракси и како их решити/реаговати; Тема 6. Принципи и поступци алтернативних техника за решавање конфликтних ситуација у установама образовања и васпитања (медијација, реституција).

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор педагошких наука Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доктор педагошких наука Далиборка Поповић , Учитељски факултет, Лепосавић
Доктор педагошких наука Наташа Николић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани педагог Бојан Грујић , Школа креативних вештина, Јагодина
Дипломирани мастер психолог Анита Цекић , ОШ „Његош“, Ниш; ОШ „Вук Караџић“, Ниш
Педагошки саветник Марија Стошић , ОШ „Вук Караџић“, Краљево

1

2500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3300 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Архитектонска техничка школа, Београд, Војислава Илића 78 24.04.2023. 65
2 ОШ ,,Ђура Филиповић“, Плочица, Ковин 29.04.2023. 23
3 ОШ "Ђорђе Јовановић", Селевац 28.05.2023. 20
4 Хотел Ђердап, Кладово 24.08.2023. 65
5 OШ "Никола Тесла", Бачка Топола 28.08.2023. 30
6 ОШ "Михајло Пупин", Идвор 31.08.2023. 17
7 OШ "Вук Караџић", Бач 02.09.2023. 28
8 ПУ "Радосно детињство", Нови Сад 09.09.2023. 115
9 ОШ "2. октобар", Николинци 15.09.2023. 33
10 OШ "Вук Караџић", Криваја 16.09.2023. 18
11 Гарни хотел "Парк", Палић 21.09.2023. 38
12 ОШ "Братсво Јединсво", Бајша 22.09.2023. 28
13 ПУ "Анђелка Ђурић“, Бела Црква 23.09.2023. 16
14 ОШ "Соња Маринковић", Зрењанин 07.10.2023. 27
15 Дом ученика средњих школа, Ниш 10.10.2023. 23
16 ОШ "Иван Горан Ковачић", Суботица 13.10.2023. 20
17 ОШ "Др Александар Сабовљев", Ечка 16.10.2023. 25
18 ОШ "Млада Покољења", Ковачица 21.10.2023. 21
19 ОШ "Карађорђе", Горњи Матејевац 29.10.2023. 23
20 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Дудовица 28.10.2023. 33
21 ОШ "Ђуро Салај", Суботица 17.11.2023. 29
22 ПУ "Невен", Прокупље 26.11.2023. 30
23 Хотел ,,Србија“, Вршац 24.11.2023. 28
24 ОШ "Доситеј Обрадовић", Пландиште 02.12.2023. 38
25 Техничка школа, Апатин 08.12.2023. 12
26 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште 09.12.2023. 30
27 ОШ "Јован Поповић", Инђија 10.12.2023. 25
28 ОШ "Сутјеска", Супња 12.12.2023. 25
29 Музичка школа "Корнелије Станковић", Прокупље 13.12.2023. 32
30 ОШ "Бранко Радичевић", Штаваљ 24.12.2023. 31
31 ОШ "Алекса Шантић", Вајска 11.01.2024. 30
32 ОШ "Ђура Јакшић", Раковица 18.01.2024. 19