ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 917  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

Оснаживање директора, стручних сарадника, секретара, представника тимова за заштиту и свих запослених у школи за примену превенције и процедура заштите од насиља.

Значај превенција насиља у образовном систему (измена законске и подзаконске регулативе) Примена адекватних поступака интервенције (- како поступати када насиље врше ученици у школи и ван ње; - како реаговати на насиље између ученика, али и између осталих учесника у образовном процесу; - како поступати у ситуацији сазнања о породичном насиљу - конкретни примери ситуација насиља и начини поступања)

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД