Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 13

Код одобреног скупа: 916  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 13

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на препознавање и заштиту од дигиталног насиља, дигиталну односно информацијску писменост и решавање проблема кроз вршњачку сарадњу. Додатно, у развоју домова ученика кроз историју потражићемо могуће правце будућег развоја.

Развој домова ученика кроз историју Дигитална писменост и дигитално насиље - законски оквир у Републици Србији Информацијска писменост у средњошколском узрасту Решавање проблема кроз вршњачку сарадњу Препознавање и заштита од дигиталног насиља

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор психолошких наука др Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани правник Јелена Миња , Министарство просвете
Дипломирани мастер психолог Ивана Вулић Шимшић , Фондација Темпус
Психолог Смиљана Јошић , Институт за педагошка истраживања, Београд
Специјалиста школске психологије Биљана Лајовић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

2

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

15.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 10.03.2023. 93