Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “ KЛАДОВО 2023.

Код одобреног скупа: 915  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Стручна конференција за васпитаче „ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “ KЛАДОВО 2023.

Јачање компетенција васпитача, медиционских сестара-васпитача, стручних сарадника и директора да рефлексивно преиспитују своју праксу и креирају промене на основу уважавања различитих перспектива, искустава и учења у вртићу као месту заједничког живљења.

„ЖИВОТ У ВРТИЋУ – ИСКУСТВА, УЧЕЊА И РАЗЛИЧИТЕ ПЕРСПЕКТИВЕ “ 1. Заједница која учи 2. Дете у реалном програму - перспектива детета 3. Развијање теме/пројекта 4. Партнерство са породицом и локалном заједницом

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

др психологије професор струковних студ Лада Маринковић , ВШССОВ Нови Сад
асистент-педагог мастер Милан Миљковић , АТ- васпитачких струковних студија Пирот
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , -
наставник предшколског васпитања Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор Педагошки саветник Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд
дипломирани васпитач Гордана Лазаревић , Предшколска установа “ Наша радост“ Смедерево

4

450

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел „ Ђердап“ Кладово 20.04.2023. 369
2 вртићу Гуливер, Бате Бркића 1А, Нови Сад 03.06.2023. 158
3 Предшколска установа „Наше дете“, вртић “Пчелица“ Миодрага Стојковића 2, Врање, 14.10.2023. 209
4 хотел "Оморика" Тара, Бајина Башта 30.11.2023. 303
5 Центар за стручно усавршавање Лесковац 23.12.2023. 118