Изазови у успешном руковођењу установама

Код одобреног скупа: 912  

Симпозијум

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Господара Вучића 245Александра Станишић
aleksandra.stanisic@vulkanznanje.rs
0117456025
0602562745
0117456025

Изазови у успешном руковођењу установама

Упознавање свих учесника образовно-васпитног процеса са изазовима у руковођењу установом, начинима успешног савладавања изазова и унапређивања квалитета рада директора и установе образовања и васпитања

Посебни Протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама Пријем у радни однос и радноправни статус запослених Предлог новог правилника о финансирању установа образовања и васпитања Иновације у дигиталном образовању

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Доцент/Виши саветник/шеф одсека Снежана Вуковић , Министарство просвете
дипл.правник Драгана Главина , Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске
Дипломирани физичар за општу физику Оливера Корошец , ОШ ,,Милена Павловић Барили“

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

5000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сегедин 27.02.2023. 51