„Покретачи промена: Нове улоге у образовању” / „Gamechangers: New Roles in Education”

Код одобреног скупа: 911  

Конференција

Фондација „Образовање за Србију”
Пивљанина Баје 39, БеоградСветлана Белић Малинић
lana.belic@teachforserbia.org
063258080
063258080

„Покретачи промена: Нове улоге у образовању” / „Gamechangers: New Roles in Education”

Унапређење компетенција наставника, директора и стручних сарадника у основним и средњим школама у погледу увођења иновативних модела рада заснованих на Финском педагошком оквиру, као и подизање свести о важности увођења ефикасних технолошких иновација у домаћем образовно-васпитном систему.

Edtech иновације у настави; Фински педагошки оквир; Нове промене у образовању - дигитални, дидактичко-методички и педагошки развој; TeachForAll мрежа - добри примери подршке наставницима; Значај сарадње привреде и образовања у циљу унапређења образовно-васпитног система.

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Филолог англиста Јована Живковић , Фондација “Образовање за Србију”
Доктор међународног образовања Светлана Белић Малинић , Фондација „Образовање за Србију”
Мастер професор биологије Александра Иконов , Фондација „Образовање за Србију”
Дипломирани психолог Зорка Вуковић , Фондације „Образовање за Србију”

3

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Палата Србија 09.02.2023. 164