Инклузивно образовање у региону Западног Балкана, Прва међународна регионална конференција

Код одобреног скупа: 910  

Симпозијум

Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Цара Душана 143, Београд, ЗемунЈелена Вукић
veljkoramadanoviczemun@gmail.com
0112198611
0641825855

Инклузивно образовање у региону Западног Балкана, Прва међународна регионална конференција

Упознавање са инклузивном праксом у региону Западног Балкана ради унапређивања квалитета инклузивног образовања и васпитања и повећања доступности додатне подршке деци, ученицима, одраслима и породици

Подршка инклузивном образовању - визија развоја и прерастање у Ресурсне центре Инклузивно образовање (ИО) - постигнућа и изазови Концепт ИО у региону Западног Балкана

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

директор Јелена Вукић , Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић
Доцент/Виши саветник/шеф одсека Снежана Вуковић , Министарство просвете
Магистар друштвених наука из подручја ло Селмир Хаџић , Педагошки факултет Универзитета у Сарајеву
Savjetnica za inkluzivno obrazovanje Анита Марић , Zavod za školstvo Crne Gore
специјални едукатор Александра Јаковчевска , Дрзавна скола за децу омладину са остеценим видом
PhD Candidate in Psychology of Education Емилиано Луле , Blind Pupils Institute of Albania
Msc. историје Xhavit Kastrati , QBMK “Xheladin Deda”, Pejë/Пећ
Дипломирани дефектолог тифлолог Радмила Видовић , Школа за ученике оштећеног вида Вељко Рамадановић

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 28.02.2023. 54