С природом на ти

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 907  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

С природом на ти

Циљ скупа је унапређење компетенција наставника за планирање и реализацију учења у амбијенту на садржајима из области животне средине и одрживог развоја.

1) Васпитање и образовање за одрживи развој - учење и поучавање изван учионице 2) Интерпретација природе, умети објаснити природу 3) С природом на ти 4) Еко календар у нашој учионици

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Педагошки саветник Љиљана Јовановић , ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад
Доктор педагошких наука Слађана Анђелковић , Географски факултет, Универзитет у Новом Саду
Дипломирани професор биологије Соња Бађура , Линк ДМТ
др дид-мет.наука, др наука ЗЖС, пед.сав. Љиљана Ђуровић , ОШ "Момчило Настасијевић" Горњи Милановац

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Путем интернета 21.02.2023. 955