Мотивациони поступци у настави

Код одобреног скупа: 906  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Мотивациони поступци у настави

Унапређивање наставне праксе кроз примену мотивационих стратегија које могу побољшати квалитет односа у учионици, јасноћунаставе и довести до већегентузијазма и ангажовања ученика,како у настави тако и у учењу.

Зашто је мотивација важна? Демотивациони поступци у учионици Мотивисање ученика – процес који траје Мотивационе стратегије – аутономија, компетенцијa, повезаност Могућности у пракси – планирање три важне димензије задатка Скале академске мотивације Питања и одговори, евалуација

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 28.03.2023. 58