Brainfinity у школи - развој проблемске наставе

Код одобреног скупа: 905  

Саветовање

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

Brainfinity у школи - развој проблемске наставе

Упознати наставнике са значењем појма Браинфинити (Brainfinity), и његовој повезаности са проблемском наставном, показати начине на које може да се примени у настави и дати смернице за развијање наставничких вештина за организацију проблемске наставе

- Значење појма Бреинфинити (Brainfinity) - Како су повезани Бреинфинити (Brainfinity) и проблемска настава? - Значај вештина решавања проблема у животу и на тржишту рада - Улога наставника у проблемској настави - Организација проблемске наставе - како изгледа Браинфинити (Brainfinity) час - Технологија прављења детективских проблема за потребе проблемске наставе - Како Браинфинити (Brainfinity) може допринети проблемској настави?

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор методике наставе математике Иван Анић , Висока школа струковних студија за информационе технолологије
мастер математичар, доктор економских наука Младен Стаменковић , Економски факултет, Београд
Доцент Милена Илић , Висока школа струковних студија за информационе технологије - ИТС

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд 13.05.2023. 5
2 Институт за модерно образовање 25.12.2023. 19