КОНФЛИКТИ У ПОРОДИЦИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Код одобреног скупа: 904  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

КОНФЛИКТИ У ПОРОДИЦИ И ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Унапређивање педагошких и психолошких знања запослених у образовно-васпитним установама у раду са ученицима који испољавају поремећаје у понашању и сарадња са њиховим породицама

Тема 1. Поремећај понашања ученика и ситуације насиља у школском контексту. Тема 2. Конфликти у породици као узрок поремећаја понашања ученика у школи. Тема 3. Примена посебног протокола поступања у установи у одговору на насиље ,злостављање и занемаривање када постоји сумња или сазнање на насиље у породичном окружењу. Тема 4. Сарадња са породицама чије дете испољава поремећаје понашања.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

магистар дефектолошких наука Татјана Божић , Градска управа Панчево
Дипломирани педагог Данијела Ивановски , ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука
Мастер професор информатике и технике Далибор Симоновић , Основна школа „Жарко Зрењанин“- Качарево

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ "Борисав Петров Браца" Панчево 24.02.2023. 81
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда 21.03.2023. 48
3 ШОСО "Јелена Варјашки" Вршац 04.04.2023. 26
4 Машинска школа Панчево 25.04.2023. 27
5 Музичка школа "Живорад Грбић" Ваљево 10.05.2023. 94
6 ОШ "Данило Киш" Генерала Шафарика 6, Београд 11.05.2023. 51
7 ОШ "Светозар Милетић" Тител 27.10.2023. 53
8 ОШ "Новак Радонић", Молу 23.11.2023. 36
9 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" Бабушница 29.11.2023. 62
10 ОШ "Јастребачки Партизани" Мерошина 25.12.2023. 31
11 Центар за стручно усавршавање Шабац 07.02.2024. 118
12 Центар за стручно усавршавање Кикинда 06.02.2024. 134