Први национални симпозијум: Управљање безбедношћу – ванредне ситуације и насиље у образовно-васпитним институцијама Републике Србије

Код одобреног скупа: 903  

Симпозијум

Српски савез професора физичког васпитања и спорта
Благоја Паровића 156Мирослав Марковић
sspfvs@gmail.com
0112086389
063249937

Први национални симпозијум: Управљање безбедношћу – ванредне ситуације и насиље у образовно-васпитним институцијама Републике Србије

Јачање и унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника, васпитача и руководилаца васпитно-образовних исниституција за планско и систематско реаговање у могућим ванредним ситуацијама у којима је угрожена безбедност

Управљање безбедношћу у васпитно-образовним установама Републике Србије Облици угрожавања безбедности и ризици у васпитно-образовним установама Републике Србије Образовање, наставни процес и безбедност Ванредне ситуације и мере заштите од насиља у васпитно-образовним установама Републике Србије

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

саветник координатор Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Редовни професор Дарко Трифуновић , Институт за националну и међународну безбедност
редовни професор Зоран Драгишић , Факултет за безбедност
директор Милан Стошић , Српски савез професора физичког васпитања
пуковник Бошко Зорић , Војска Србије

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД