Терапија игром

Код одобреног скупа: 902  

Трибина

Balkansko udruženje za promociju terapije igrom
Jasenička 26Višnja Divild Žeželj
terapija.igrom.bgd@gmail.com
062288222
062288222

Терапија игром

Упознавање са различитим модалитетима терапије игром који се могу успешно примењивати у непосредном раду са децом која имају социјалне, емоционалне и понашајне проблеме и њиховим породицама

Могућност примене недирективног приступа у раду са децом; Укључивање родитеља у терапијски рад са дететом. Терапијски метод фокусиран на поспешивању конекције, поверења и сарадње између детета и родитеља уз вођство терапеута. Модалитети и примена интегративне дечије психотерапије: Дечија психодрама, Виникотове шаралице, Вођена имагинација, Терапија игром Тест Свет, Саветовање са елементима индивидуалне психодраме. Разумевање односа родитељ - дете кроз концепт теорије привржености. Примена у пракси техника из Гешталт терапијског приступа.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор неуро и когнитивних наука Mарија Живковић , Удружење за промоцију Терапије игром
дипл.психолог Тијана Глигоријевић , Градски центар за социјални рад у Београду
дипл. педагог Маја Муждека , Градски центар за социјални рад
дипломирани олигофренолог Маја Антонић , Центар за дечију психотерапију Прича о вили
дипломирани педагог Вишња Исидора Дивилд Жежељ , Педагошко психолошко саветовалиште Игрологија
Магистар социјалног рада Клаир Меллентхин , Центар за породичну психотерапију, Салт Лаке Сити,
магистар психолошког саветовања Филиз Цетин , Приватна пракса Филиз Цетин, Истамбул, Турска
Дипломирани психолог Гиандоменицо Багатин , Приватна пракса, Трст, Италија
дипломирани клинички психолог Иштван Пето , Поликлиника Сенте, Суботица
Дипломирани дефектолог-олигофренопедагог Марта Павловић , Дом Здравља Развојно саветовалиште
Магистар наука психологије Татјана Марковић , Универзитетски клинички центар Републике Српске

1

80

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

20000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, УК Пароброд, Капетан Мишина 6а 31.03.2023. 2