Петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Код одобреног скупа: 901  

Сусрети, дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 28, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
violeta.vodry@gmail.com
0642605941
0654100294

Петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

1. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за грађење демократске, инклузивне и рефлексивне праксе и професионалне заједнице учења 2. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за заједничко мењање културе, структуре и праксе предшколске установе 3. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за самовредновање и критичко преиспитивање као основа промене и грађења квалитета праксе 4. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за овладавање употребе дигиталних технологија у функцији развијања заједнице учења

„Заједничка рефлексивна пракса у вртићу - изазови, искораци и ослонци“

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ ''Дечја радост'' Панчево
Дипломирани логопед Ана Хаџић , Предшколска Установа Чукарица
Дипломирани педагог Драгана Милошевић , ПУ „Бошко Буха“, Палилула
самостални педагошки саветник Ивана Милановић , ПУ „Галеб“ Петровац на Млави
дипломирани педагог Јасмина Траиловић , ПУ „Лане“ Кучево
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
редовни професор Јелена Врањешевић , Одељење за педагогију и андрагогију,Филозофски фак
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ Чукарица, Београд
Мастер педагог Марија Чоловић Савић , ПУ "Јовичић Рита" Краљево
Професор физичког васпитања Миланка Пејчић , ЈПУ „ Пчелица“ Ниш
сарадник – социјални радник Mилица Марковић , Предшколса установа Чукарица
Професор педагогије Душанка Мудринић , Предшколска установа-дечи вртић ``Маштоленд``
социјални радник Наташа Стаменковић , Предшколска установа „Наше дете“ Врање
Дипломирани педагог Сандра Кампел , ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад
дипломирани педагог Татјана Ристивојевић , ПУ „Др Сима Милошевић“
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“
дипломирани сликар Aлександра Вујичић , ПУ „ Дечја радост“ Ћуприја
дипломирани педагог Андријана Ћирић , Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац
дипломирани педагог Виолета Врцељ Одри , Предшколска установа "Наша радост", Суботица
дипломирани психолог Драгана Тица , ПУ,,Радосно детињство''Нови Сад
мастер психолог Неда Аврамов Ђилас , ПУ „Бошко Буха“, Инђија
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду

4

200

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања, Хотел "Цептер" 23.03.2023. 218