Утицај роботике на образовање: искуство и перспективе

Код одобреног скупа: 900  

Саветовање

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

Утицај роботике на образовање: искуство и перспективе

Анализа најбољих пракси примене еду робота у установама образовања и васпитања кроз размену искустава, и изношење закључака о могућностима примене постојећих модела

- Увод у роботику о образовању - Могућности примене робота у настави - Студија случаја: Савремена основна школа - Представљање mBot робота - Представљање LEGO едукативних робота - Представљање Raspberry Pie робота - Приказивање упутстава и видео туторијала за коришћење едукативних робота у настави (продукција LINK TV i LINK edu TV) - Презентовање наставних лекција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Доцент Милена Илић , Висока школа струковних студија за информационе технологије - ИТС
Мастер електротехнике и рачунарства Милић Вукојичић , International school
Мастер рачунарског инжењерства Маја Бабић , Основна школа Савремена
Мастер професор математике Никола Ристић , International school

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Институт за модерно образовање 01.04.2023. 7
2 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд 24.08.2023. 14