"Архимедесова" 87. математичка трибина за учитеље, 12.12.2017.

Код одобреног скупа: 9  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 87. математичка трибина за учитеље, 12.12.2017.

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор Драгана Стошић Миљковић , МД "Архимедес" Београд (стручни сарадник)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

МД "Архимедес" Београд (стручни сарадник) 

Радно место:

профессор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2017 Математичко друштво "Архимедес", Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјаали "Архимедесове" школе младих математичара (за све разреде ОШ) Коаутор Едиција "Материјали за младе математичаре", "Архимедес" Београд 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ (4 броја, Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор Часопис "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дописна математичка олимпијада ОШ, збирка задатака (11 књига), Издавач "Архимедес" Београд (2006-2017). Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесобвих" математичких турнира ОШ (са решењима), I-IV разред ОШ (1. и 2. део, 10 књига, "Архимедес", Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Математика за децу и родитеље. Збирка задатака. "Архимедес", Београ, 2011. Коаутор
Збирка задатака "Мислиша" за ОШ, 2006-2017 (12 ссвезака), "Архимедес", Београд, 2006-2017. Коаутор
Математичке игре. Збирка задатака, "Архимедес" Београд, 2011. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес", Београд,1994-2017.
Друштво математичара Србије
Жири Националног математичког такмичења "Миалиша" (основни ниво и републичко финале), 2006-2017,