Постани ВР про (Become a VR Pro) - примена виртуелне реалности у образовању

Код одобреног скупа: 899  

Саветовање

Институт за модерно образовање
Масарикова 5, 11000 БеоградВалентин Кулето
office@institut.edu.rs
0114011260
00000000

Постани ВР про (Become a VR Pro) - примена виртуелне реалности у образовању

Анализа најбољих пракси и размена искустава о примени постојећих модела ВР и АР у установама образовања у васпитања. Помоћ при изради индивидуалних модела

- Увод у системе виртуелне реалности - Врсте виртуелне реалности - Примена вирутелне реалности у образовању - Обука за коришћење Клас ВР (ClassVR) наочара (Укључивање- искључивање, контрола, припрема Класс ВР (ClassVR) наочара за рад, логовање на портал, конектовање Класс ВР (ClassVR) наочара нa Wi-Fi , додавање наочара на листу организације, контрола ВР наочара помоћу Класс ВР (ClassVR) портала, Представљање ВР i АР планова лекција) - Иновације у ВР

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Доцент Милена Илић , Висока школа струковних студија за информационе технологије - ИТС
Мастер електротехнике и рачунарства Милић Вукојичић , International school
Мастер рачунарског инжењерства Маја Бабић , Савремена основна школа
Мастер професор математике Никола Ристић , International school

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Институт за модерно образовање, Масарикова 5/3, Београд 08.04.2023. 3
2 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд 25.08.2023. 28