Дигитално насиље у установи од превенције до решења

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 898  

Трибина

Образовно креативни центар
Д.Р. Бобија 6/1Зоран Милојевић
info@okc.rs
0642863080
0642863080

Дигитално насиље у установи од превенције до решења

Јачање компетенција запослених у образовању за препознавање и адекватно реаговање у ситуацијама дигиталног насиља у школи; Разумевање значаја интензивног рада са ученицима/децом на превенцији дигиталног насиља и представљање конретних смерница за успешну превенцију.

Тема 1: Појам дигиталног насиља: како га препознати? Тема 2: Реговање у ситуацијама дигиталног насиља у школи Тема 3: Од превенције до решења

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

дипл. инж. електротехнике Зоран Милојевић , Економско трговинска школа Бор
дипломирани психолог Бранкица Михајловић Илић , Национална служба за запошљавање
Професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ Милун Ивановић, Ушће
дипломирани педагог Наташа Џаковић , Техничка школа Бор
дипломирани педагог, прихотерапеут Милена Андријевић , ОШ ”Станоје Миљковић”
Дипломирани педагог Јасмина Момчиловић , ОШ “Душан Радовић” Бор
Мастер дефектолог Саша Божић , ОШ „Иво Андрић''
Мастер васпитач Иванка Гуриновић Роквић , Предшколска установа „Наша радост“ Суботица
магистар филолошких наука Бојана Никић Вујић , ОШ ,,Иво Андрић''

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 19.03.2023. 24
2 zoom 30.03.2023. 24
3 zoom 31.03.2023. 27
4 Onlajn - zoom platforma 04.05.2023. 21