Предшколска установа као професионална заједница учења: иновације, изазови и перспективе

Код одобреног скупа: 897  

Конференција

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Балканска 18 КрушевацИгор Петровић
igor.p@vsvaspitacka.edu.rs
0628835338
0628835338

Предшколска установа као професионална заједница учења: иновације, изазови и перспективе

Циљ скупа је јачање компетенција васпитача, директора, стручних сарадника и асистената у циљу развијања културе професионалне заједнице учења у предшколској установи.

1. Породица и локална заједница као чиниоци заједнице учења 2. Заједница учења у условима глобалне кризе 3. Дигиталне технологије у предшколству 4. Култура самовредновања у заједници учења

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Доктор педагошких наука Александра Милошевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор педагошких наука Далиборка Поповић , Универзитет у Приштини са привременим седиштем у К
доктор наука- психолошке науке  Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Доктор политичких наука  Анкица Симона Ковачевић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор педагошких наука Драгана Раденовић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
доктор филолошких наука  Игор Петровић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј
Професор струковних студија  Весна Краварушић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј

2

60

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

4000 РСД