У ПОТРАЗИ ЗА КВАЛИТЕТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ: ИЗАЗОВИ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Код одобреног скупа: 896  

Конференција

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

У ПОТРАЗИ ЗА КВАЛИТЕТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ: ИЗАЗОВИ И МОГУЋА РЕШЕЊА

Циљ скупа је да се размотре савремена сазнања о одликама остваривања и претпоставкама развијања квалитетног образовања и васпитања, анализира стање развијености и ефекти фунционисања образовног система и праксе васпитно-образовног рада, критички размотре актуелне и могуће стратегије унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и да се сагледају изазови и тешкоће у начину остваривања и одрживости промена усмерених на развој квалитета у овој области.

Општа питања квалитета образовања и васпитања Претпоставке развоја квалитетног образовања Развој квалитета васпитно-образовне праксе: отворена питања и могући одговори Педагог као актер развоја квалитета образовања и васпитања

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
ванредни професор Александар Тадић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
ванредни професор Милан Станчић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Емина Хебиб , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Радован Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Владета Милин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
асистент Невена Митранић , Филозофски факултет Универзитет у Београду
мастер педагог Ивана Пантић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
мастер педагог Лука Николић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
самостални педагошки саветник Невенка Крагуљац , ОШ Филип Филиповић
дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија „Свети Сава“ Педагошко друштво Србије
доктор педагошких наука Маја Врачар , Зуботехничка школа
педагошки саветник Биљана Дробњак , Шабачка гимназија, Шабац
педагошки саветник Тијана Ђокић , ОШ “Доситеј Обрадовић” Враново
професор педагогије Весна Богићевић , ОШ,,Браћа Вилотијевић,,
дипл.педагог, мр дефектолошких наука Јела Станојевић , Техничка школа ГСП
Мастер дипломирани педагог Сашка Стевановић , Педагошко друштво Србије

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

2500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20 22.05.2023. 65