10. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Код одобреног скупа: 895  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

10. Међународна конференција о настави физике у средњој школи

Стручна и научна едукација наставника физике и побољшање компетенција наставника за поучавање и учење

Нобелова награда за физику за 2022. годину Експерименти из физике засновани на примени соларне енергије Феномен фатаморгане у настави физике Паметним телефоном могу да мерим и истражујем Визуализација у процесу решавања рачунских задатака Разумијевање кључних концепата при изучавању електричних кола међу ученицима црногорских гимназија Нове врсте проблема – шта су и како их осмислити Схватања средњошколских професора физике о дифракцији свјетлости на уској пукотини: резултати дескриптивног истраживања Мултимедијални приступи настави на примеру атомске и нуклеарне физике Утицај пандемије COVID-19 на наставу и успех студената Медицинског факултета у Нишу Модели и моделирање – дидактички приступ Проблемске ситуације у садржајима о осциловању клатна у дигиталним ресурсима Уџбеници физике у Србији од 1851 до 1970 Формативно праћење у настави физике у гимназији Хипотетичка промена Земљиног момента инерције услед глобалног загревања у настави физике у средњим школама Анализа задатака и резултата теста из физике на другом пилотирању у оквиру пројекта Државна матура Дефицит наставника физике - трендови, узроци и могућа рјешења Лоптаста муња – стварност или мистерија Активирање претходног знања ученика Једноставан експеримент за потврду Штефан-Болцмановог закона Барометарска формула за неизотермну атмосферу Физичке основе за стварање роботских система за хитне спасилачке операције Дигитални алати: Од популаризације до савремене наставе Паметни телефон и наука Вибрирање мембране микрофона Шта јавно мњење каже за трење Физика у слободно вријеме Занимљиви експерименти на часовима физике као средство за унапређење когнитивне активности Наса свемирске апликације као изазов од Америке до Северне Македоније СТЕМ образовање и настава физике Примена софтвера Alogadoo и Tracker у настави физике у основним и средњим школама Одабрани примери примене вокселизоване геометрије у радиотерапији за ученике средњих школа Примена знања физике у објашњавању настанка земљотреса Дифракција светлости на крвном размазу Отворена питања у настави физике у средњој школи

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексиначка гимназија, Алексинац 24.03.2023. 93