Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Код одобреног скупа: 894  

Саветовање

Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Саве Јовановића 69, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Изазови руковођења установом- законодавни оквир и пракса

Упознавање са законским новинама у области образовања и васпитања и са њиховом применом у пракси

1. Јавне набавке 2. Остваривање наставе орјентисане на исходе 3. Упознавање са новинама у Закону о основама система образовања 4. Актуелности у области Закона о ЈПП и концесијама 5. Дискусија 6. Питања и одговори

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

мастер политиколошкиња Андријана Јовановић , Институт за политичке студије
самостални саветник у Сектору за средње Милош Благојевић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
стручњак за послове набавке Милош Јовић , Електромрежа Србије АД Београд
дипломирани дефектолог Милован Марковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд
менаџер Муамер Муфтић , Центар за менаџмент доо
професор Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани економиста Марко Шпилер , Центар за менаџмент доо
диломирани правник Иван Шпрајц , Филозофски факултет
дипломирани правник Драган Цвијић , Инфраструктура железнице Србије а.д.
Доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш
магистар музичке уметности, педагошки са Бранка Ивковић Петронић , ОМШ „Невена Поповић“, Београд

3

50

Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

6990 РСД