Заједница професионалног учења – заједница која расте

Код одобреног скупа: 892  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Заједница професионалног учења – заједница која расте

Приказ трансформације праксе, али и практичара, кроз модел професионалне заједнице учења, као и увиди и самоувиди практичара током реализације овог модела

Тема 1: Заједништво практичара током професионалног учења – упознавање са моделом ЗПУ: кораци и активности; Тема 2: Развојни пут – од теорије до праксе: алати и технике и њихова примена у пракси; Тема 3: Примери добре праксе, приказ сценарија „Инклузија“ и „Простор“ и увиди практичара у примену и резултате

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

дипломирани психолог Ивана Јокић , ПУ "Нада Наумовић"
васпиатч Марија Шћепановић , ПУ "Нада Наумовић"
васпитач Јелена Марковић , ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац
васпитач Слободан Стефановић , ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац
Дипломирани васпитач за рад у ПУ Милосија Чурлић , ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац
Мастер васпитач Весна Ерић , ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац

1

50

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Директор/помоћник директора

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за образовање Крагујевац 05.03.2023. 138