Рад са ученицима по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, 2, 3)

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 891  

Трибина

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Рад са ученицима по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, 2, 3)

Циљ скупа је упознавање наставника и стручних сарадника са моделима идентификације ученика којима је потребна додатна подршка у образовању, њихово унапређивање компетенција за рад са ученицима са изузетним способностима, као и унапређивање компетенција запослених за прилагођавање наставе ученицима којима је потребна додатна подршка.

Законска регулатива у раду са децом којој је потребна додатна подршка у образовању Идентификација деце којој је потребна додатна подршка у образовању Примери из праксе – рад са децом којој је потребна додатна подршка у образовању Законска регулатива у раду са децом са изузетним способностима Идентификација деце са изузетним способностима Примери из праксе – рад са децом са изузетним способностима

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Професор разредне наставе Љиљана Лазаревић , Основна школа „Михаило Петровић Алас“ Београд
Дефектолог олигофренолог Драгана Младеновић , Основна школа “Нови Београд”

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

3.50000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Онлајн 28.01.2023. 80
2 https://us02web.zoom.us/j/81623875652?pwd=SjZra21PQko1VkpTcGwwUHJ0a2VmZz09 08.03.2023. 35