Међународни Еразмус+ пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења

Код одобреног скупа: 890  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Међународни Еразмус+ пројекти у служби унапређивања квалитета рада образовних установа и умрежавања запослених у образовању – примери добре праксе, изазови, препреке и могућа решења

Представљање примера добре праксе и искуства установа/школа током реализацје Еразмус+ пројеката, са циљем размене идеја и превазилажења изазова и препрека приликом реализације. Унапређивање знања запослених у образовању за осмишљавање и спровођење Еразмус+ пројеката са циљем праћења и примене иновација и трендова у образовању и васпитању, у функцији подизања квалитета рада установа/школа, те учења ученика и њихових бољих постигнућа.

1) Уводно обраћање са темом Важност међународне сарадње у области образовања и васпитања и Еразмус+ пројекти као прилика за то; 2) Еразмус+ прилике за учење и стицање нових знања и вешина за иновирање праксе установа/школа - Примери добре праксе; 3) Изазови и потешкоће при реализацији Еразмус+ пројеката и њихово превазилажење – дискусија кроз размену искустава: идеје, предлози, сугестије излагача; 4) Питања и одговори – за учеснике трибиине; 5) Закључци, евалуација и затварање трибине.

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Професор енглеског језика и књижевности Зорица Петровић , ОШ,,Вук Стефановић Караџић” , Крагујевац
Професор српског језика и књижевности Владимир Чабрић , Прва техничка школа Крагујевац
стручни сарадник Сања Милојевић , Средња стручна школа Крагујевац
Мастер инжењер машинства Мирослав Петровић , Средња стручна школа Крагујевац
наставник Драгана Вучићевић , Средња стручна школа
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ Трећи крагујевачки батаљон
магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО Вукашин Марковић
Специјалиста методике наставе, Специјали Вера Петровић , Медицинска школа са домом ученика,,Сестре Нинковић
професор српског језика и књижевности Марија Рајић Симић , ОШ „Наталија Нана Недељковић“
Дипломирни професор енглеског јзика и књ Бојана Микарић , ПУ Врабац
Дипломирани филозоф-мастер Снежана Грујић , Друга крагујевачка гимназија
дипломирани математичар за теоријску мат Наташа Цветић , Средња стручна школа
Менаџер хотелијерства Игор Ивановић , ТУШ Тоза Драговић
дипломирани биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
мастер образовних политика Невена Шћепановић Нешић , Центар за образовање Крагујевац

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за образовање Крагујевац 14.01.2023. 118