Стварамо заједно 2 – јачање сарадње међу запосленима у васпитању и образовању, дељењем примера добре праксе и стварањем културе заједништва

Код одобреног скупа: 888  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Стварамо заједно 2 – јачање сарадње међу запосленима у васпитању и образовању, дељењем примера добре праксе и стварањем културе заједништва

Оснаживање запослених у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама за сарадњу и стварање заједништва, кроз размену идеја и примера добре праксе у циљу повећања мотивације деце (ПУ) и ученика за стицање применљивих знања и животних вештина.

1. Пројектна и тематска настава – планирање и реализација; 2. ИОП и ваннаставне активности – планирање и реализација; 3. Тематска и редовна настава – планирање и реализација; 4. Пројектно планирање у ПУ и функција „простора“ током реализације пројекта – планирање и реализација; 5. Примери добре праксе – представљање примера за сваку од обрађених тема од стране пректичара (васпитача, наставника, стручних сарадника). Примери који ће бити представљени су изабрани на конкурсу „Стварамо заједно“, који Центар расписује у сарадњи са Школском управом Крагујевац, од 2018. године.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО „Вукашин Марковић“
Магистар музичке уметности Сузана Јевтовић , Прва крагујевачка гимназија
дипл. биолог - мастер Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
доктор филолошких наука Владимир Перић , Музичка школа „др Милоје Милојевић“, Крагујевац

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

1200 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ, Трг тополиваца 4, 34000 Крагујевац 11.03.2023. 166