Новине и изазови у образовању

Код одобреног скупа: 887  

Саветовање

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Новине и изазови у образовању

Упознавање учесника са новинама у васпитно-образовном и образовно-васпитном систему са нивоа министрства и ЗУОВ/ЗВКОВ-а.

1) Компетенције директора за планирање, организовање и контролу рада установе; 2) Како креирати добар пројекат – пројектно планирање у ПУ; 3) Међупредметне компетенције; 4) Дигитална зрелост школа и ICILS истраживање;

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сала Скупштине града Крагујевца 28.02.2023. 99