Ка квалитетнијем географском образовању и васпитању усмереном на исходе и компетенције

Код одобреног скупа: 886  

Округли сто

Српско географско друштво
Студентски трг 3/3Војислав Деђански
info@sgd.org.rs
0112140865
0656748852

Ка квалитетнијем географском образовању и васпитању усмереном на исходе и компетенције

Упознавање наставника са новим програмима наставе и учења, и научним достигнућима из области географије и оспособљавање наставника за њихову примену у реализацији наставних и ваннаставних активности.

Увод у проблеме савременог географског образовања Географска школа Јована Цвијића Настава и учење усмерено на исходе и развој компетенција ученика; STE(A)M у географији Географска такмичења- искуство у састављању питања

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Професор емеритус Стеван Станковић , Географски факултет
Редовни професор Слађана Анђелковић , Географски факултет
Дипломирани географ Лана Николић , Гимназија Лазаревац
Редовни професор Иван Раткај , Универзитет у Београду, Географски факултет
Демонстратор Војислав Деђански , Универзитет у Београду, Географски факултет

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Географски факултет, Београд 25.02.2023. 53