Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2023“

Код одобреног скупа: 885  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно научна конференција са међународним учешћем „Дани дефектолога 2023“

Размена добре праксе и иновативних решења, заснованих на инклузивном приступу у специјалној едукацији и рехабилитацији у системима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите

Централна тема стручног скупа: "Теорија и пракса специјалне едукације и рехабилитације – данас" Подтеме: - Планирање и реализација дефектолошког третмана у установама здравствене заштите - Могућности спровођења рано интервенцијских програма у систему предшколског васпитања и образовања деце са сметњама у развоју - Програми и активности додатне образовне подршке у функцији образовне и социјалне инклузије ученика са сметњама у развоју - Функционални и подражавајуће образовање деце и ученика са сложеним и вишеструким сметњама у развоју - Иновативне услуге у систему социјалне заштите и подршке квалитету живота особа са инвалидитетом - Актуелности и резултати најновијих истраживања у теорији и пракси специјалне едукације и рехабилитације

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад
ванредни професор Горан Јованић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
проф.др.сц. - редовита професорица Даниела Братковић , Едукацијско-рехабилитацијски факултет, Загреб
доктор друштвених наука Медина Вантић‐Тањић , Универзитет Тузла Едукацијско-рехабилитацијски фак

4

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

8000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Мона Златибор", Улица Миладина Пећинара 26, Златибор 31315 16.02.2023. 185