Актуелности у установама образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 884  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Актуелности у установама образовања и васпитања

Оснаживање директора, секретара, стручних сарадника у актуелним питањима нормативе и руковођења у установама образовања и васпитања

Пракса Државне ревизорске институције Пракса Канцеларије за јавне набавке Финансије у установама образовања и васпитања – актуелности Предшколско и основно образовање и васпитање – актуелности Ученички и студентски стандард и инвестиције -актуелности Просветна инспекција – актуелности и примери из праксе Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки Финансијска контрола корисника јавних средстава – примери најчешћих грешака из праксе Спољашње вредновање као подршка развоју школе Средње образовање – актуелности Стручно упутство за остваривање студијског путовања у основним и средњим школама / остваривање студијског путовања у основним и средњим школама Припрема за израду завршног рачуна за 2022. годину

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Дипломирани економиста  Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Посебни саветник Дејан Миловановић , Министарство просвете
Доктор економских наука др Душко Пејовић , Државна ревизорска институција
Дипломирани правник  Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник  Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Помоћник министра за финансије Срђан Брајовић , Министарство просвете
Помоћник министра  др Милан Пашић , Министарство просвете
Дипломирани економиста  Милутин Ђуровић , Министарство просвете
Специјалиста развојне психологије Јасмина Јовановић , Министарство просвете
Дипломирани филолог Весна Загорац , Министарство просвете
Дипломирани правник  Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права
Дипломирани економиста  Нада Павловић Смоловић , ЈП "Службени гласник"
Дипломирани педагог и мастер учитељ  Јасмина Ђелић , Министарство просвете
Дипломирани историчар  Богољуб Лазаревић , Министарство просвете
Дипломирани економиста Хасан Берберовић , Институт за економију и право

2

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

12.990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор (Zlatibor Mountain Resort & Spa) 05.12.2022. 53