57. Саветовање агронома и пољопривредника Републике Србије и 3. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Код одобреног скупа: 883  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство, Институт од националног значаја за Републику Србију
Максима Горког 30, Нови СадДаниела Балтић
daniela.baltic@nsseme.com
0214898142
0648205724
0214898131

57. Саветовање агронома и пољопривредника Републике Србије и 3. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Презентација актуелних достигнућа и иновација из области пољопривредне биљне производње, размена искуства професионалаца из сектора агрономије, дискусија, доношење закључака и смерница за примену одрживих пракси у пољопривреди.

Пољопривреда у измењеним условима пословања, одржива пољопривреда, заштита агроекосистема, иновације, примена науке у пракси, савремена технологија биљне производње према групама пољопривредних култура (кукуруз, легуминозе, сунцокрет, стрна жита, повртарске и алтернативне културе), подршка лабораторија за испитивања и контрола квалитета, примери одрживих решења и инструменти за дисеминацију добрих пракси, подршка младима у пољопривреди.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

научни саветник Aна Марјановић Јеромела , Институт за ратарство и повртарство
Виши научни сарадник Милан Миросављевић , Институт за ратарство и повртарство
Научни саветник Вук Ђорђевић , Институт за ратарство и повртарство
Научни саветник Сандра Цвејић , Институт за ратарство и повртарство
Научни саветник Зорица Николић , Институт за ратарство и повртарство

3

300

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, Хотел Палисад 31.01.2023. 5