Позиционирање педагога у савременом васпитно-образовном контексту

Код одобреног скупа: 882  

Округли сто

Filozofski fakultet u Novom Sadu
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadSlađana Zuković
senkaslijepcevic@ff.uns.ac.rs
021450419
063537161

Позиционирање педагога у савременом васпитно-образовном контексту

Циљ округлог стола усмерен је на анализу тренутне позиције и улоге коју педагози имају у оквиру различитих васпитно-образовних окружења у којима раде и разматрање могућности за развој компетенција и јачање њихових професионалних, али и личних капацитета као стручних сарадника. Такође, кроз размену искустава практичара који раде у различитих ресорима, циљ округлог стола усмерен је на сагледавање претпоставки за унапређивање професионалног рада педагога и афирмацију струке у институционалном и ванинституционалном контексту.

- Допринос студија Педагогије позиционирању педагога у савременом васпитно-образовном контексту - Професија педагога и његова тренутна улога у различитим институционалним и ванинституционалним окружењима - Изазови и могућности афирмације педагога у складу са савременим васпитно-образовним контекстом - Специфичности области рада педагога у односу на различито радно окружење - Педагог као креатор позитивних промена

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор педагошких наука Слађана Зуковић , Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
Дипломирани педагог Живка Комленац , ПУ „Јелица Станивуковић Шиља“ Шид
дипломирани педагог Нада Илић , Карловачка гимназија
Дипломирани педагог Сања Риста Попић , ”Парентис" доо
Мастер Педагог Исидора Тасић , Playrix RS
мастер педагог Доротеа Будински , Радио телевизија Војводине
доктор педагошких наука Стефан Нинковић , Филозофски факултет у Новом Саду
Дипломирани педагог и рангу МА Александра Калезић Вигњевић , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

1

100

Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Стручни сарадник у дому ученика

2500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, Нови Сад 24.02.2023. 64