Testiranje

Код одобреног скупа: 879  

Сабор

Jelena ZUOV
Fabrisova 10Jelena Ilić
ilic.jelena@yahoo.com
0653331051
0653331051

Testiranje

Testiranje

Testiranje

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

100

Наставник разредне наставе

100 РСД