Алтернативни подухвати наставника у креирању подстицајног окружења које мотивише и јача компетенције

Код одобреног скупа: 876  

Конференција

Основна школа " Вук Караџић"
Братства и јединства 1,11272, СурчинЈелена Марковић
jelena0302@gmail.com
0118440124
062208991
0118440120

Алтернативни подухвати наставника у креирању подстицајног окружења које мотивише и јача компетенције

Оспособљавање наставника за самостално креирање( планирање,организацију и реализацију) наставних облика и метода које стварају подстицајно окружење за рад, учење и јачање компетенција.

Шта је то мотивација и како се покреће? Припреме за организацију и реализацију часа који мотивише ученике. Како је креирати час и изван учионице? Наставник и родитељ успешни партнери у креирању подстицајне средине за учење Хоризонталним и вертикалним повезивањем различитих предмета и узраста ученика до подстицајне средине. Практични приказ прирема,организације и реализације радионица у школи које мотивишу ученике.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Др менаџмента и бизниса педагошки саветн Катарина Диклић , ОШ"Вук Караџић" Сурчин
Доктор туризмологије и Магистар богослов Невенка Пјевач , ОШ" Вук Караџић" Сурчин
Протојереј ставрофор др Драгомир Сандо , Православни богословски факултет
Доктор опште географије Љиљана Живковић , Природно математички факултет Београд
педагошки саветник Јелена Марковић , ОШ " Вук Караџић" Сурчин
дипломирани биолог Марина Максић , ОШ" Вук Караџић" Сурчин

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

2500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Основна Школа "Вук Караџић" Сурчин 25.02.2023. 62