Отворени приступ научној комуникацији Scientix конференција (Open Science Communication - Scientix Conference)

Код одобреног скупа: 873  

Конференција

Центар за промоцију науке
Краља Петра 46, БеоградДарије Јаношевић
djanosevic@cpn.rs
0112400260
0691220319

Отворени приступ научној комуникацији Scientix конференција (Open Science Communication - Scientix Conference)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Историчар уметности Добривоје Ерић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Тања Аднађевић , Центар за промоцију науке
доктор биолошких наука Марјана Бркић , Центар за промоцију науке
мастер биолошких наука Данијела Вучићевић , Центар за промоцију науке
Мастер инжењер архитектуре Мирјана Утвић , Центар за промоцију науке
Доктор психолошких наука Јелена Јоксимовић , Центар за промоцију науке
Доктор наука Владимир Ђурђевић , Физички факултет у Београду

1

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Добривоје Ерић

Члан програмског одбора и реализатор
0607040187
dleric@cpn.rs
Звање:

Историчар уметности 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Руководилац Сектора за међ. сарадњу 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 Центар за промоцију науке Руководилац Сектора за међународну сарадњу
2014 2015 Центар за промоцију науке Помоћник директора за изложбе и издаваштво
2011 2014 Центар за промоцију науке Руководилац Групе за изложбе и издаваштво
2009 2011 Музеј науке и технике Кустос у Одељењу за архитектуру
2007 2009 Издавачка кућа Evro Giunti Главни уредник Одговорни уредних страних издања
2006 2015 Mod’Art – факултет за модни дизајн Гостујући предавач за предмет Општа историја уметности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Светови вештачке интелигенције Коаутор art+science AI Центар за промоцију науке 2021. 2021
Creating Art of the AI Аутор Књига абстракта: Природна и умјетна интелигенција: суживот, сурадња, конфликти (Ријечки знанствени мостови 4, 2019) 2019
Towards Responsible STEM Education (2nd national Scientix conference in Serbia) Коаутор Конференција Центар за промоцију науке 2019. 2019
Мај месец математике – М3 Аутор Центар за промоцију науке 2012-15. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The Practice of Art and AI (2021) Ars Electronica & Hatje Cantz Коаутор
Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities (HE in the World 7, 2019) GUNI The Practice of Art and Science (2017) Ars Electronica & Hatje Cantz Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
STEAMEX – међународно такмичење у области СТЕАМ образовних пракси (Кина) Члан жирија (2020)
ECSITE – Европска асоцијација научних музеја и центара Члан Програмског одбора годишње конференције (2019- )
Београдска отворена школа (БОШ) Члан Програмског одбора Студија будућности (2018- )
Конференција ”Нове технологије у образовању”, Београд Члан Надзорног одбора (2018)
До.Ко.Мо.Мо Србија – национална секција међународне радне групе за очување и документовање наслеђа модерне у архтектури Члан оснивач (2010) и председник (2014-19)

Тања Аднађевић

Члан програмског одбора и реализатор
0607040178
tadnadjevic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

руководилац сектора за прог. активности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Научни сарадник - истраживач
2016 2022 Центар за промоцију науке Руководилац сектора за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ЦПН – Научна комуникација и образовање Предавач „Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“ Врњачка Бања 2021 2021
Ноћ истраживача – научници у служби неформалног образовања и промоцију науке Предавач „Актуелности у образовном систему Републике Србије“ Врњачка Бања 2018 2018
Ноћ истраживача Аутор Researcher's Night 2016/2017 "ReFocuS" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIGHT-2016- 722341) и Researcher's Night 2020 "ReFocuS 3,0" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIG 2020
Разбијање ГМО митова Предавач Радионица "Improving Skills of Biology Teachers in Serbia", Пројекат финансирао - European Society for Evolutionary Biology (ESEB) Outreach Fund, 2016 2016
Heterogeneity of scientific communication Предавач "Neuroscience: The other perspective - from soft skills and statistics to ethical issues". DAAD - German Academic Exchange Service, Project "Academic 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско биолошко друштво
Друштво генетичара Србије
Европско друштво за еволуциону биологију
Европско друштво за мутагенезу
Председница управног одбора и програмске комисије за биологију, Истраживачка станица Петница
Чланица комисије интернационалних и националних такмичења у организацији Регионалног центра за таленте, Београд 2, Србија
Менторка и супервизорка дипломских, мастер и докторских теза, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду, Београд, Србија

Марјана Бркић

Члан програмског одбора и реализатор
0638214222
mbrkic@cpn.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2017 Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић Истраживач сарадник
2014 2017 Биолошки факултет Сарадник у настави
2017 2022 Центар за промоцију науке Саветник у сектору за међународну сарадњу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Scientix пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Реализатор Scientix конференција 2019. 2019
STEM School Label пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Реализатор Излагање на тему STEM School Label 2019
DoSе пројекат из оквира финансирања Ерасмус+ Аутор Реализација пројеката DoSe 2021
Hypatia пројекат из оквира финансирања Хоризонт 2020 Коаутор Hypatia - скуп алата 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Hypatia - скуп алата (2018.) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE

Данијела Вучићевић

Члан програмског одбора и реализатор
0637237223
dvucicevic@cpn.rs
Звање:

мастер биолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

стручни сарадник за прог. активности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Израда мастер тезе, волонтер
2017 2022 Центар за промоцију науке Стручни сарадник за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мај месец математике Аутор m3.rs (2018- данас) 2022
Bridges конференција 2021 Коаутор Објављен рад, 2021. http://archive.bridgesmathart.org/2021/bridges2021-343.html 2021
Ноћ истраживача Реализатор Researcher's Night 2018/2019 "ReFocuS 2.0" (EU, HORIZON 2020, MSCA-NIGHT-2018- 818325) Researcher's Night 2018/2019 “ ReConNeCt” (EU, HORIZON 2020, M 2022
Изложба: Поетични светови математичких теорија Коаутор https://m3.rs/izlozba.php 2021
Математичко-плесни перформанс: ”Тачка је оно што нема делова” Коаутор http://skr.rs/z7H7 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија: Мај месец математике, 2021, Центар за промоцију науке Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ECSITE

Мирјана Утвић

Члан програмског одбора и модератор
064307429
mutvic@cpn.rs
Звање:

Мастер инжењер архитектуре 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

Архитекта 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 Центар за промоцију науке Сарадница за реализацију програмских садржаја
2020 2022 Центар за промоцију науке Сарадницa за сарадњу са научноистраживачким институцијама
2021 2022 Удружење Шкоглед Координаторка пројекта RE:PLAY
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Art+science + makers изложба Реализатор http://artandscience.rs/ 2018
Art+Science +Makers Lab Коаутор http://artandscience.rs/ 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Отворена библиотека, 2014 и 2015.. године, Градска Герила, Гете Институт Коаутор
Како градимо Шкоград, Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Nagrada u kategoriji Urbanizam Salon arhitekture 2016
Priznanje u kategoriji eksperiment I istraživanje Salon arhitekture 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Goethe Guerilla, касније Градска Герила
Школа урбаних пракси
Freiraum platform

Јелена Јоксимовић

Члан програмског одбора и модератор
0607040179
jjoksimovic@cpn.rs
Звање:

Доктор психолошких наука 

Установа:

Центар за промоцију науке 

Радно место:

психолошкиња 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Филозофски факултет, универзитет у Београду Сарадница у настави
2018 2022 Центар за промоцију науке Стручна сарадница, програмски сектор
2016 2022 Шкоград Ко-оснивачица
2011 2018 Образовни форум Координаторка и асистенткиња на пројектима
2005 2012 Центар за младе Проактив Координаторка и асистенткиња на пројектима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Kонформистичко понашање адолесцената у доношењу естетских судова услед притиска ауторитета и вршњачке групе. Коаутор Иновације у настави, XXXII, 2019/3, стр. 24–38 2019
New Learning Sites in Learning Cities – Public Pedagogy and Civic Education. Коаутор Andragoška spoznanja. 26. 33-51. 10.4312/as.26.1.33-51. 2018
Developing the Early Warning System for identification of students at risk of dropping out, using a collaborative action research process. Коаутор Психолошка истраживања, Vol. XX (1), 107-125. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Анализа телевизијских програма за децу у Србији, УНИЦЕФ, 2014 Коаутор
Како градимо Шкоград, Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Уџбенички комплети и додатна средства: Математика (1 и 2 разред), Информатика и рачунарство (5 разред), Свет око нас (1 и 2 разред), Српски језик (1 и 2 разред), Збирке задатака из хемије, физике, биологије, географије и српског језика (Вулкан знање и Бигз издаваштво од 2018. до 2020.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање у категорији Експеримент и истраживање 42. Салон архитектуре 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Freiraum platform
Друштво истраживача у образовању

Владимир Ђурђевић

Реализатор
+381641948240
vdj@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Физички факултет у Београду 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2012 Физички факултет Асистент приправник/Асистент
2012 2017 Физички факултет Доцент
2017 2022 Физички факултет Ванредни професор
2022 - Физички факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Enhancing Capacity for Short-Term Climate Change Adaptations in Agriculture in Serbia: Development of Integrated Agrometeorological Prediction System (Јачање капацитета за краткорочне адаптације на климатске промене у пољопривреди Србије: развој интегрисаног система агрометеоролошког предвиђања) Коаутор Vujadinović Mandić M., Enhancing Capacity for Short-Term Climate Change Adaptations in Agriculture in Serbia: Development of Integrated Agrometeorological Prediction System, Atmosphere, doi: 10.3390/atmos13081337 2022
Recommendations for future research priorities for climate modelling and climate services (Препоруке за будуће приоритете истраживања за климатско моделирање и климатске сервисе) Коаутор Hewitt C.D., Guglielmo F., Joussaume S., Bessembinder J., Christel I., Doblas-Reyes F.J., Djurdjevic V., Garrett N., Kjellstrom E., Krzic A., Máñez Costa M., St. Clair A.L., Recommendations for future research priorities for climate modelling and climate services, Bulletin of the American Meteorological Society, doi: 10.1175/BAMS-D-20-0103.1 2021
Projected Changes in Multi-day Extreme Precipitation Over the Western Balkan Region (Пројектоване промене у вишедневним екстремним падавинама у региону Западног Балкана) Аутор Djurdjevic V, Trbic G, Krzic A, Bozanic D, Projected Changes in Multi-day Extreme Precipitation Over the Western Balkan Region. In: Leal Filho W., Trbic G., Filipovic D. (eds) Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management. Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-030-03383-5_2, ISBNe: 978-3-030-03383-5 2019
Verification of a coupled atmosphere-ocean model using satellite observations over the Adriatic Sea (Верификација спрегнутог модела атмосфера-океан коришћењем сателитских посматрања изнад Јадранског мора) Аутор Djurdjevic, V and Rajkovic, B., Verification of a coupled atmosphere-ocean model using satellite observations over the Adriatic Sea. Ann. Geophys., 26(7): 1935-1954, doi: 10.5194/angeo-26-1935-2008 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога Година
Климатске промене, Физички факултет, ISBN 978-86-920975-0-4 Аутор 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Dorivoje Dobrilović Trust Found Research Award in meteorology Светска метеоролошка организација 2010
Годишња награда Физичког факултета за истраживачки рад Физички факултет 2018
Konstantin Jireček Medal Die Südosteuropa-Gesellschaft 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународног комитета PannEx иницијативе https://pannex.org/
Представник Србије међународне иницијативе Med-CORDEX https://www.medcordex.eu/