Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 868  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Педагошка саветница Снежана Неца Јовић , ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош
Педагошки саветник Драган Кувељић , ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље

1

4500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Снежана Неца Јовић

Реализатор
03363358
necajovic1@gmail.com
Звање:

Педагошка саветница 

Установа:

ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош 

Радно место:

Стручна сарадница - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2022 ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош Стручна сарадница - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сценарио за часове по методама активног учења Коаутор Часопис Учитељ 2004
Радионица о радионици, коаутор обуке Реализатор Каталог акредитованих обука 2008. – 2013. 2013
Осигурање квалитетне комуникације, коаутор обуке Реализатор Каталог акредитованих обука 2011. – 2013. 2013
Школа без насиља Реализатор Обуке наставника 2010. – 2017. 2017
Сви у школу – будућност за све Реализатор Трибине за наставнике 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како стварати пријатну атмосферу за учење, 2005./друго идање 2015./ Креативни центар Коаутор
101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна, 2013. Креативни центар Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комисија за полагање лиценце наставника
Група Машта – удружење грађана
НАГВИС – национална асоцијација наставника грађанског васпитања и сарадника

Драган Кувељић

Реализатор
0638406022
draganmasta@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље 

Радно место:

Професор разредне наставе/ Учитељ1984 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2022 ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље учитељ
1982 1984 ОШ Љубиш учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сценарио за часове по методама активног учења Коаутор часопис Учитељ 2004
Радионица о радионици, коаутор обуке Реализатор Каталог акредитованих обука 2008. – 2013. 2013
Осигурање квалитетне комуникације, коаутор обуке Реализатор Каталог акредитованих обука 2008. – 2013. 2013
Школа без насиља Реализатор Обуке наставника 2010. – 2017. 2017
Сви у школу – будућност за све Реализатор Трибине за наставнике 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како стварати пријатну атмосферу за учење, 2005./друго идање 2015./ Креативни центар Коаутор
101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна, 2013. Креативни центар Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Најбољи едукатори Србије“ Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Група Машта – удружење грађана/ оснивач
Члан НАГВИС-а – националне асоцијације наставника грађанског васпитања и сарадника
Спољни сарадник за послове праћења остваривања нових програма ГВ-а