Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 868  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Индивидуализација и мотивација – кључ успешне комуникације

Јачање компетенција наставника да пружа подршку развоју личности ученика кроз индивидуализацију, мотивацију и квалитетну комуникацију, подстичући иницијативу ученика и слободу исказивања мисли, ставова, уверења и осећања.

Индивидуализација – увид у потенцијале ученика и прилагођавање рада Мотивација – стварање услова да ученик активно учествује у процесу учења Комуникација – коришћење стратегија квалитетне комуникације

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Педагошка саветница Снежана Неца Јовић , ОШ „Живко Љујић”, Нова Варош
Педагошки саветник Драган Кувељић , ОШ „Милосав Стиковић”, Пријепоље

1

4500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД