Ментална стабилност у нестабилном окружењу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 867  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Ментална стабилност у нестабилном окружењу

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

дипл. психолошкиња, МА обр. полититика Јелена Марковић , Центар за развој и радост, Београд

1

4500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Јелена Марковић

Реализатор
063241499
jelena_logos@yahoo.com
Звање:

дипл. психолошкиња, МА обр. полититика 

Установа:

Центар за развој и радост, Београд 

Радно место:

Психолошкиња и психотерапеуткиња 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Центар за развој и радост, Београд директорка
2008 2016 Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Влада републике Србије Координаторка за образовање и мониторинг и евалуацију
2006 2008 Консултанткиња: Светска банка, УНИЦЕФ Консултанткиња за образовање и мониторинг и евалуацију
2000 2006 Католичка служба за помоћ ЦРС Менаџерка програма за образовање
1993 2000 Хемијско технолошка и прехрамбена школа Жикица Дамњановић, Смедеревска Паланка Стручна сарадница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ментална стабилност у нестабилном окружењу – Подршка помагачима: Радионица на 12. Конгресу психотерапеута Србије, Аутор и предавач, реализатор Аутор Радионица на Конгресу психотерапеута Србије 2022
Трибина: Ментална стабилност у нестабилном окружењу, Аутор и предавач, реализатор Аутор Београд, 2011 Смедеревска Паланка 2022 2022
Обука запослених у систему образовања за пружање психосоцијалне подршке, Аутор и предавач, реализатор Аутор Пројекат УНИЦЕФ-а и МПНТР подржан од стране ЕУД 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европска асоцијација за Somatic Experiencing