Ментална стабилност у нестабилном окружењу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 867  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Ментална стабилност у нестабилном окружењу

Повећање свести о значају менталног здравља и јачање капацитета за саморегулацију

Теоријски оквир значаја заштите менталног здравља Јачање капацитета за препознавање фактора ризика и утицаја на ментално здравље, посебно у кризним и ванредним ситуацијама Информисање о значају свеобухватне подршке менталном здрављу и начинима за саморегулацију

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

дипл. психолошкиња, МА обр. полититика Јелена Марковић , Центар за развој и радост, Београд

1

4500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД