Учионица без зидова

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 866  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Учионица без зидова

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

професор српског језика и књижевности Данијела Квас , ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд

1

4500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Данијела Квас

Реализатор
0693953323
danijela.kvas@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд наставник српског језика и књижевности
2012 2022 ОШ „Душко Радовић”, Нови Београд наставник српског језика и књижевности
2008 2012 ОШ „Вук Караџић”, Степојевац наставник српског језика и књижевности
2007 2008 СМШ „Марко Тајчевић”, Лазаревац наставник српског језика и књижевности
2006 2007 Гимназија у Лазаревцу наставник српског језика и књижевности
2002 2006 ОШ „Дуле Караклајић”, Лазаревац наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Читанка за рецитаторе”, радионица са ученицима и наставницима Аутор у више ОШ реализоване радионице 2011
„Рецитанка”, радионица са ученицима и наставницима Аутор у више ОШ реализоване радионице 2021
„Прсти”, радионица са ученицима и наставницима Аутор у више ОШ реализоване радионице 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Читанка за рецитаторе, 2011, Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац Аутор
Рецитанка, 2021, Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Вишегодишњи члан жирија на републичком такмичењу у рецитовању: Песниче народа мог, Ваљево