Национални ЕПАЛЕ симпозијум 2022: Иновативни приступ за развој вештина

Код одобреног скупа: 865  

Симпозијум

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

Национални ЕПАЛЕ симпозијум 2022: Иновативни приступ за развој вештина

Представљање иницијатива за развој вештина, иновативних пракси за професионални развој, унапређење и преквалификацију, флексибилних путева учења, дизајна комбинованих модела учења, стицања квалификација и усвајања микроквалификација

- Умеће и вештине преношења знања у раду са одраслим полазиницима; - Улога и вештине фасилитатора у мотивисању одраслих полазника у ризику од напуштања школовања; - Усвајање квалификација кроз признавање претходног учења; - Обуке и програми за стицање вештина које омогућавају бољи приступ пословним приликама; - Међусекторска сарадња и ангажовање релевантних стручњака на путу целоживотног учења.

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Хотел „88 Rooms", Таковска 49 21.12.2022. 74