Национални ЕПАЛЕ симпозијум 2022: Иновативни приступ за развој вештина

Код одобреног скупа: 865  

Симпозијум

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

Национални ЕПАЛЕ симпозијум 2022: Иновативни приступ за развој вештина

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Маријана Пантић

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
adult-education@tempus.ac.rs
Звање:

саветник за пројекте 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2002 Inlingua Galindo – школа страних језика Предавач и рад са новим наставницима
2002 2012 Anglo-American High School, Београд Cambridge International Examinations координатор
2013 2016 Интернационални академски центар, канцеларија EducationUSA у Београду Алумни координатор и предавач
2019 2022 Фондација Темпус Саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Европске политике и стратегије у образовању одраслих на ЕПАЛЕ мрежи Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2020
Како да ваша организација буде видљива на европском нивоу уз помоћ ЕПАЛЕ платформе. Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2020
Презентација: ”Платформе eTwinning и School Education Gateway као помоћ у спровођењу Ерасмус+ програма” Предавач Ерасмус Инфо дани 2021
Презентација: How to plan a quality eTwinning project: curriculum integrations, pedagogical approaches, results and documentation. Предавач Setting up your eTwinning Project – Webinar seriesознаке квалитета” 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз еТвининг, 2020, Фондација Темпус Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан међународне радне групе ”Pedagogy and monitoring" у оквиру еТвининг мреже

Ана Анакијев

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
adult-education@tempus.ac.rs
Звање:

саветник за пројекте 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

д.историја уметности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Фондација Темпус ЕПАЛЕ национални тим за подршку; сав. за пројекте об. одрасл
2019 2021 Education World Wide, канцеларија у Београду Координатор истраживачких пројеката- образовне технологије
2018 2021 Breakthrough and Beyond - Event design & Production Пројектни менаџер
2016 2018 Европски центар за културу и дебату ГРАД Спољни сарадник на пројектима и продукцији догађаја
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mогућности и ресурси за професионално усавршавање на ЕПАЛЕ мрежи Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2021
Тематски фокуси и новине на ЕПАЛЕ мрежи Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2022
Како да успоставите сарадњу на ЕПАЛЕ платформи Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2022
Могућности и ресурси за професионално усавршавање на ЕПАЛЕ мрежи Предавач Вебинар на тему образовања одраслих 2022
Презентација: Основни елементи пројектно-оријентисане наставе и рада са одраслим полазницима ---- 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уредник публикације ЕПАЛЕ е - Магазин Фондације Темпус Коаутор
Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Том 2, Е – К; Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење ликовне и музичке уметности : Завод за уџбенике Коаутор
„Лумино уметност – почеци и развој”, у публикацији Светлост у развоју друштва: прошлост, садашњост будућност; Београд: Српска академија наука и уметности Аутор
„Фестивали светлости: Манифестације посвћене развоју културе светлости у градовима”, у публикацији конференције Саветовање “Осветљење 2013“, Српско друштво за осветљење Аутор

Наташа Јерковић Ђукановић

Члан програмског одбора
0113342430
etwinning@tempus.ac.rs
Звање:

саветник за пројекте 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

професор шпанског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2002 Наник д.о.о, Београд Менаџер и преводилац
2002 2010 St. Nicolas School, центар за учење страних језика, Београд Професор шпанског језика и наставник енглеског језика
2010 2013 IBF International Consulting Менаџер канцеларије и преводилац
2014 2022 Фондација Темпус саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација: ”Како изгледа добар eTwinning пројекат” Коаутор Акредитована обука: ”Како изгледа добар eTwinning пројекат” 2018
Презентација: ”Како покренути eTwinning пројекат и шта чини добар eTwinning пројекат?” Коаутор Акредитована обука: ”еТвининг за почетнике- први кораци” 2019
Презентација: ”Унапређење извођења наставе кроз еТвининг пројекте” Коаутор Акредитована обука: ”Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе” 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич кроз еТвининг, 2020, Фондација Темпус Коаутор
Утицај еТвининга на школе и предшколске установе у Србији, 2018, Фондација Темпус Коаутор
Водич кроз еТвининг, 2017, Фондација Темпус Коаутор

Јована Стевановић

Члан програмског одбора и реализатор
0113342430
adult-education@tempus.ac.rs
Звање:

саветник за пројекте 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

Мастер професор језика и књижевности  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 ОШ “Др Арчибалд Рајс” Београд професор српског језика и књижевности
2017 2019 Confluence Property Management асистент за комуникације
2019 2022 Фондација Темпус саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба EPALE мрежe за ширење резултата пројекта- Радионица за припрему пројеката у области образовања одраслих Предавач Еразмус+ информативни дани 2021
Пројекти мобилности у области образовања одраслих Предавач Еразмус+ информативни дани 2021
Могућности за акредитације установа у КА1 пројектима- образовање одраслих Предавач Радионица за акредитације у области општег, стручног и образовања одраслих 2021
Презентација: Планирање пројектно-оријентисане наставе Аутор Акредитована обука: Пројектно-оријентисана настава у основном образовању одраслих 2022
Презентација: Планирање међународне сарадње - дефинисање циљева Аутор Акредитована обука: Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјална награда за пројекат Звучна библиотека, коју додељује Ерсте банка кроз програм SUPERSTE Ерсте банка 2015
Propulsion award награда за пројекат Звучна библиотека, коју додељује Фондација Докукино Фондација Докукино 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Inclusion officer (особа надлежна за инклузију) у области образовања одраслих и стручног образовања при Европској комисији