Директор - креатор и мотиватор

Код одобреног скупа: 863  

Симпозијум

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

Директор - креатор и мотиватор

Jaчање дигиталних компетенција у руковођењу установом и информисање о актуелним питањима о финансирању образовно-васпитних установа и мотавација запослених.

1. Уочавање проблема образовно-васпитног система и предлози за њихово решавање (Правилник о финансирању, Правилник о оцењивању и друго) 2. Ес дневник - могућност, проблеми и предлози за побољшање 3. ЈИСП - примена и изазови 4. Изазови свакодневног менаџерског одлучивања 5. Едукативна платформа lu-edu 6. Мотивација запослених у образовању - између прописа и праксе

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

докторнаука из музичке теорије Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ "Невена Поповић"
магистар економских наука Милибор Саковић , Прва економска школа
Дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа
професор филизофије Иван Ружичић , Чачанска гимназија
магистар економије Андреј Безјак , ТЕСЛА д.о.о.
Дипломирани економиста / доктор наука по Ђорђе Каличанин , Универзитет у Београду – Економски факултет
доктор организационих наука Милош Јевтић , Факултет организационих наука
Дипломирани педагог Славица Ракић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

3

120

Директор/помоћник директора

6000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Тара 09.11.2022. 1