Инклузивно образовање – људски и професионални изазов

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 861  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Инклузивно образовање – људски и професионални изазов

Информисање о стратегијама подучавања ученика са сметњама у развоју и учењу; јачање стручних компетенција кроз професионални разво и повећање осетљивости за ученике са сметњама у учењу и развоју.

Мини истраживачке интенције у образовном систему (детективски посао) Ученици са различитим специфичностима (сметњама) и откривање адекватних стратегија подучавања

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

стручни сарадник Мирјана Трифуновић Паул , ОШ „Исидора Секулић” Панчево

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД