Инклузивно образовање – људски и професионални изазов

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 861  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Инклузивно образовање – људски и професионални изазов

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

стручни сарадник Мирјана Трифуновић Паул , ОШ „Исидора Секулић” Панчево

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Мирјана Трифуновић Паул

Реализатор
0642106665
miratpaul@gmail.com
Звање:

стручни сарадник 

Установа:

ОШ „Исидора Секулић” Панчево 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 ОШ „Исидора Секулић” Панчево Стручни сарадник – психолог
2017 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Спољ. сар. - саветница у области заштите ученика од насиља
2003 2005 МП, Сектор за развој и међ. просв. сарадњу, Одељ. за развој шк, ШУ ЗР, канц. ПА Саветница за школско развојно планирање
2001 2022 ОШ „Васа Живковић” Панчево Стручни сарадник – психолог
1995 2001 Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце” и Јабуци психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука „Како водити семинаре”, за запослене у школама Јужног Баната Реализатор обуке ЗУОВ 2004
Обука и пројектни мониторинг ,,Изградња инклузивних капацитета школа” за 7 школа у Банату Реализатор обука ДИЛС, Министарство просвете 2011
Акредитована обука од стране ЗУОВ-а ,,Креирањем индивидуалних образовних планова до инклузивне праксе” Коаутор 2009-2013. год., око 3000 учесника широм Србије, Савез учитеља Републике Србије (СУРС) 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе, 2008. Save the Children UK Аутор
Зборник пројеката који промовишу инклузивно образовање у Србији 2008. Save the Children UK Аутор
Збирка примера инклузивне праксе 2010. Министарство просвете, ДИЛС пројекат Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије