Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса“

Код одобреног скупа: 860  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса“

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Гордана Поповић-Божанић

Члан програмског одбора и реализатор
0648461437
pedagog@ekonomska-cacak.edu.rs
Звање:

Педагошки саветник  

Установа:

Економска школа, Чачак 

Радно место:

Школски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2001 ОШ ”Ратко Митровић”Чачак школски педагог
2001 2022 Економска школа у Чачку Стручни сарадник, педагог, педагошки саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Како до успешне сарадње са родитељима“ Аутор ЗУОВ 2020
Програм подршке одељењском старешини“ Аутор ЗУОВ 2021
Професионална оријентација ученика Економске школе у Чачку“ Коаутор Зборник радова - 7th International Scientific Conference Technics and Informatics in Education Simpozijum „Tehnika i informatika u obrazovanju: nastav 2018
Papić M. Ž., Božanić G. (2016); Teacher as a profession in Serbia, > International scientific conference "UNITECH", Proceedings, pp. Коаутор "UNITECH", Proceedings, pp. 2016
Ризична понашања ученика, Аутор Извештај Економске школе, школска 2016/2017. 2017
Ставови родитеља матураната о школи Аутор Извештај Економске школе, школска 2001/02. 2002

Марија Вуловић

Члан програмског одбора и реализатор
062214420
maca.vul@gmail.com
Звање:

Психолог, педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Вук Караџић“ Чачак 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Вук Караџић“ Чачак Стручни сарадник, психолог педагошки саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни тим за израду наставног програма Грађанског васпитања за трећи разред Аутор МПНТР 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Радна свеске за Грађанско Коаутор