Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса“

Код одобреног скупа: 860  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака - законодавни оквир и пракса“

Унапређивање компетенција наставника, стручних сарадника и директора у примени законске регулативе за решавање васпитних и дисциплинских проблема ученика у школи

1. Васпитне мере-законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 2. Инструменти, методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада и друштвено корисног рада-у домену васпитних мера 3. Спровођење васпитно дисциплинског поступка -законски оквир, појачан васпитни рад, изрицање мера, оцена из владања и правна заштита ученика 4. Процедуре и документација у спровођењу васпитно дисциплинског поступка, улога и задаци наставника, одељењског старешине , Тима за НДЗЗ, директора, родитеља 5. Инструменти , методе, технике и обрасци планова појачаног васпитног рада, оперативни планови заштите и друштвено користан рад – у домену васпитно дисциплинских мера 6. Примери из праксе - појачан васпитни ра

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 14.12.2022. 62
2 ОШ "Вук Краџић", Кладово, 22.септембар бр.13 24.12.2022. 37
3 ЦСУ Чачак 20.12.2022. 60
4 ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА 13.02.2023. 43
5 Угоститељско туристичка школа, Сердара Мићића 5, Чајетина 28.02.2023. 20