XXXVI Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 859  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXVI Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Педагошки саветник Сузана Мијушковић , ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Педагошки саветник, мср образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
Педагошки саветник, мср образовних полит Иван Миловановић , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Универзитет у Нишу/ЗВКОВ
Мастер дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања
Др психолошких наука и научни сарадник Нада Шевац , Институт за педагошка истраживања, Београд
Ванредни професор Далиборка Поповић , Учитељски факултет-Лепосавић
Редовни професор Весна Минић , Учитељски факултет у Лепосавићу
Педагошки саветник Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Николај Велимировић“ Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2022 ОШ „Николај Велимировић“ Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу,СУРС, Београд 2016
„Учитељијада“ Коаутор Часопис „Учитељ“, СУРС, Београд 2017
„Стицање и вредновање функционалних знања кроз наставу усмерену на исходе" Коаутор Часопис „Учитељ“, СУРС, Београд 2019
„Искуства запослених у основним школама о имплементацији инклузивног образовања" Коаутор Часопис „Учитељ“, СУРС, Београд 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Примена ручно израђених дидактичких средстава у васпитно-образовном процесу“, Други том зборника радова са научног скупа УДК 371.3:37.02. Европски универзитет Брчко дистрикт и Европски универзитет „Каллос“ Тузла – 9. Међународни скуп Сузана Мијушковић, Љиљана Рељић, Драгана Лазић Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за Дан града Град Шабац 2018
Награда за рад и залагање Друштво учитеља Шапца 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС - потпредседник Управног одбора
Друштво учитеља Шапца - председник

Ана Младеновић

Члан програмског одбора
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Проф.разредне наставе/учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
2019 2022 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школе за 21.век- Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема Предавач British Council, Министарство просвете,науке и технолошког развоја, ЗУОВ 2019
Искуства и ставови запослених у основним школама и реализацији онлајн наставе Коаутор Часопис Учитељ, објављен рад 2020
Сабор учитеља, презентовање примера добре праксе (2012-2021) Предавач СУРС 2012
Семинар „Иновативне методе у настави Грађанског васпитања Аутор Акредитована обука (шк. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021) 2016
Формативно оцењивање у онлајн окружењу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Предавач ЗВКОВ 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015.год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш за изузетне резултате у професионалном раду и афирмацији Учитељског друштва и професије / 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ / 2016
Титула „Најбољи наставник бивше Југославије“ / 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС- члан Управног одбора
Учитељско друштво Ниш- секретар, члан Секретаријата
Републички фестивал дечијег стваралаштва „Ризница талената“- идејни аутор

Невена Перић

Члан програмског одбора
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, мср образ. политика 

Установа:

ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 ОШ „Илија Милосављевић Коларац“, Колари Наставник разредне наставе
1997 2022 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Наставник разредне наставе
2012 2022 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лет кроз Дигитални свет Дигитални свет: од програма до учионице Предавач Излагање (2020, 2021, 2022) 2022
Конференција „Дигитално образовање 2020.“: Дигиталне навике наставника – предуслов за дигитализацију наставе Предавач Излагање 2022
САБОР УЧИТЕЉА Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Члан програмског одбора 2021
Подстицање успешности код детета – Невена Перић, Наташа Николић Гајић, Весна Покимица, Соња Милетић (2021), пример добре праксе објављен у часопису Учитељ, година XXXVIV, број 1, стр.125-131. Аутор Објављен рад 2021
Дигитално кроз наставу и учење Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2022). Дигитални свет, Уџбеник за трећи разред. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2022). Дигитални свет, Уџбеник за други разред. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Дигитални свет, Радна свеска. Београд: Креативни центар. Коаутор
Перић, Н., Николић Гајић, Н. (2020). Пројектна настава 1-4 - приручник за учитеље. Београд: Креативни центар. Коаутор
Гачпар, Т.и Перић, Н. (2013). Завичајна школа наслеђа. Смедерево: Музеј у Смедереву. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи едукатори Србије Удружење за подстицање предузетништва Живојин Мишић 2020
„Дигитални час“, трећа награда - рад „Путовање у прошлост помоћу мобилних телефона“ Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду 2018
„Дигитална ризница знања”, трећа награда - рад „Наше наслеђе“ БИГЗ школство 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Учитељском друштву општине Смедерево
Чланство у Савезу учитеља Републике Србије (СУРС)
Комисија СУРС –а за селекцију примера добре праксе за САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ И СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, Савез учитеља Републике Србије уз подршку МПНТР, Београд

Иван Миловановић

Члан програмског одбора
0646445381
ivan.ucitelj@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, мср образовних полит 

Установа:

ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан наставник разредне наставе, педагошки саветник
1998 2014 ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан наставник разредне наставе
1995 1998 ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан наставник музичке културе, историје и техничког образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитално кроз наставу и учење Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2022
ХХХIV Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Стручни скуп – трибина, модератор 2020
Дигитализација вођења школске и педагошке документације кроз есдневник Коаутор Стручни скуп - трибина, Факултет педагошких наука, Јагодина 2020
ХХХI Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Члан програмског савета 2017
ХХХ Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Члан програмског савета 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Интерактивни час природе и друштва подржан компјутером", Зборник радова: Дигитални час 2010/11. Аутор
"Дан по дан – Школски календар сећања", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
"Међународни Е-твининг пројекат – Тепих Сјерпинског", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјална награда на конкурсу (кратки филм): Обичаји мога краја Учитељско друштво Лесковац 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Јагодина
Савез учитеља републике Србије
Викимедија Србије

Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Електронски факултет, Универзитет у Нишу/ЗВКОВ 

Радно место:

Ванредни професор/директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Директор
2018 2022 Учитељски факултет, Лепосавић Доцент
1994 2022 Електронски факултет, Универзитет у Нишу Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, N.Cvetkovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, Fractal frontiers in microelectronic ceramic materials, Ceramics International, 2019, ISSN 0272-8842, Volume 45, Issue 7, Part B. Коаутор / 2019
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, H.Fecht, Electronic ceramics fractal microstructure analysis - Minkowski Hull and grain boundaries, Ferroelectrics, 545:1 Коаутор / 2019
A.Prijić, A.Ilić, Z.Prijić, E.Živanović, B.Randjelovic, On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization, FACTA UNIV, Ser.Electronics and Energetics, Vol. 32, No 4 Коаутор / 2019
Marjanović, M, Prijić, A, Randjelović, B, Prijić, Z. A Transient Modeling of the Thermoelectric Generators for Application in Wireless Sensor Network Nodes. Electronics (2020), 9 Коаутор / 2020
J.Stevanovic, B.Randjelovic, E.Lazarevic, Reading habits of secondary school students in Serbia, Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, Vol. 52, (1) Коаутор / 2020
N.Mitrović, D.Dankovic, B.Randjelović, Z.Prijić, N.Stojadinovic. Modeling of Static NBT Stressing in p-chanell VDMOSFETs using Least Square Method,.Journal of Microelectronics, Components and Materials (MIDEM) Vol.50 Issue 3 Коаутор / 2021
B.Randjelovic, N.Cirovic, S.Jesic, A Characterisation of Completeness of b-Fuzzy Metric Spaces and Nonlinear Constractions, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol.15, Issue 1 Коаутор / 2021
V.V.Mitic, G.Lazovic, B.Randjelovic, V.Paunovic, I.Radovic, A.Stajcic, B.Vlahovic: Graph Theory Applied to Microelectronic Intergranular Relations, Ferroelectrics, 570 Коаутор / 2021
B.Randjelovic, V.V.Mitic, S.Ribar, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic. Ceramics, Materials, Microelectronics and Graph Theory new Frontiers, Modern Physic Letters B Коаутор / 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, C.-An Lu, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic., Neural Networks and Microelectronic Parameters Distribution Measurements depending on Sinthering Temperature and Applied Voltage, Modern Physic Letters B, Vol 34, Issue 35 Коаутор / 2020
VV. Mitic, B.Randjelovic, I.Ilic, S.Ribar, C.An-Lu, A.Stajcic, B.Vlahovic., The 3D graph approach for breakdown voltage calculation in BaTiO3 ceramics, Intern.Journ. of Modern Physic B, Vol 35, Issue 7 Коаутор / 2021
B.Ranđelović, A.Novaković: Medieval Literature and Electronic Resources In The XXI Century School, Crkvene studije 18 Коаутор / 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, A.Chun Lu, R.Hwu, H.Fecht, B.Vlahovic, Sintering Temperature Influence On Grains Function Distribution By Neural Network Application, Thermal Science Коаутор / 2021
V.V.Mitic, B.Randjelovic, S.Ribar, M.Cebela, M.Mohr, H.Fecht, B.Vlahovic, Thermal Parameters Defined With Graph Theory Approach in Synthetized Diamonds, Thermal Science Коаутор / 2021
Aleksic, VV. Mitic, B.Randjelovic, A,Pantic, B.Markovic, A.Karoui, B.Vlahovic, Fractal Correction in Advanced Solar Energy Materials Current-Voltage Equation, International Journal of Modern Physic B (online first). Коаутор / 2021
B.Randjelovic, B.Markovic, VV. Mitic, S. Aleksic, D.Milosevic, B.Vlahovic, S.C.Tsai, Discrete Mean Square Appproximation Applied to Error Calculation in Biomolecules and Brownian Motion, Int.Journal of Modern Physic B Коаутор / 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, D.Aleksic, H.Fecht, B.Vlahovic. A New Neural Network Approach to Density Calculation on Ceramics Materials, Modern Physic Letters B Коаутор / 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian). Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Branislav M. Randjelović: Matematka 3 – ybirka yadataka za studente energetike, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2020, V+128 pp. (Serbian) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Данијела Ђукић

Реализатор
0648665059
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

Мастер дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања 

Радно место:

Руководилац Центра са међ. истраживања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2018 ОШ “Антон Скала“, Београд Дефектолог индивидуални наставник
2018 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа
2019 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за међунар. истраживања, нац. истраживања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PIRLS 2021 in Serbia- First expiriences from FT remarks a few remarks and detecdet problems Аутор International Research Conference, Novembar 2021, Dubai 2021
„Оцена као фактор мотивације ученика: теоријска полазишта и законски оквир“ Аутор МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ-ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ, ИПИ 2021
The digitalization of the Leaarning process in Serbia during the Covid-19 crisis Аутор Теме 2021
Distance learning in Serbia-the experiance in the primary education durnig the Covid-19 crisis Аутор Теме, Часопис за друштвене науке 2022
Дигиталне компетенције универзитетских професора у XXI веку Аутор Зборник радова Флософског факултета у Приштини 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
CIDREE Yearbook 2021: Digital Literacy: Curriculum Development and Implementation in European Countries “Digital Literacy in Serbia” Аутор
CIDREE Yearbook 2022: Quality and Quantity Frameworks in Early Childhood Education and Care (ECEC) in European Countries “Review of the quality assurance process for the work in the Preschool institutions in the Educational Systems in the Republic of Serbia” Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна плакета за допринос у раду ОШ“Антон Скала“ 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије, повереник за Београд
CIDREE organisation- National Coordinator for Serbia
IEA – member and representativ in GA

Нада Шевац

Реализатор
0638543758
nadaseva@gmail.com
Звање:

Др психолошких наука и научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања, Београд  

Радно место:

Истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Филолошки факултет Универзитета у Београду Асистент у настави (приправник)
2007 2008 Универзитет у Јорку, Велика Британија Истраживач
2012 2022 Институт за педагошка истраживања, Београд Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Консулатант за Уницеф на пројекту "Развој и примена програма изградње капацитета у склопу подршке имплементацији нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у Србији", који у сарадњи реализују МПНТР УНИЦЕФ, ИПА, уз подршку Међународне банке за обнову и развој. Извођач / 2022
Radišić, J. & Ševa, N. (2013). Exploring the Factor Structure of the Parent Reading Belief Inventory (PRBI): Example of Serbia. Psihologija, 46(3), 315–329. DOI: 10.2298/PSI130716007R Аутор Psihologija, 46(3), 315–329 2013
Шева, Н. (2019). Развој ране писмености и улога породице Аутор Објављен рад у књизи: Настава и учење у процесима модернизације Србије 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лазаревић, Е, Гутвајн, Г, Малинић, Д. и Шева, Н. (2018) (ур.). Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији. Београд: Институт за педагошка истраживања (336 стр). ISBN 978-86-7447-142-5. Коаутор
Лазаревић, Е, Малинић, Д., Гутвајн, Г. и Шева, Н. (2019) (ур.). (ур.). Настава и учење у процесима модернизације Србије. Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор

Далиборка Поповић

Реализатор
0691371819
daliborka.popovic@pr.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Учитељски факултет-Лепосавић 

Радно место:

Универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 ОШ „Јосиф Панчић“, Баљевац Наставник разредне наставе
2003 2008 ОШ "Сутјеска“ Рашка Машинска школа, Рашка ОШ "Милун Ивановић“ Ушће Наставник грађанског васпитања
2008 2012 ОШ "Милун Ивановић“ Ушће Наставник
2012 2016 Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац Наставник
2016 2021 Природно-математички факултет у Крагујевцу Наставник
2016 2021 Државни универзитет у Новом Пазару Наставник
2021 2022 Универзитет у Приштини са привр. седиштем у К. Митровици, Учитељски факултет Наставник
2021 2022 Академијаваспитачко-медицинских струковних студија, одсек Ћуприја Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај сарадње породице и школе у превенцији вршњачког насиља" у: Млади и друштвене промене-између националног идентитета и еврпинтеграција"Косовска Митровица. Филозофски факултет Предавач Излагање 2013
Determinantes of Intercultural Sensitivity of Students. International Scientific Conference:Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching. Brdo pri Kranju, Slovenia: CMEPIUS and Ministry of the Republic of Slovenia for Education, Science and Sport. Предавач Излагање 2018
Doživljaj prijateljstva i pripadnost socijalnim grupama mladih u Novom Pazaru. U: Babić, D. (prir.knjigu rezimea) Psihologija u novom dobu:izazovi (re)humanizacije, str.48. Beograd: Društvo psihologa Srbije. Коаутор Објављен рад 2020
Социодемографске детерминанте као предиктори интеркултуралне осетљивости студената, Теме, Vol. XLIV, No 2 Коаутор Објављен рад 2020
Поповић, Д. (2014). Програми превенције вршњачког насиља у функцији развијања хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности. У: Јовановић, Б и Вилотијевић, М. (ур.) Улога образовања и васпитања у развијању хуманистичких, интеркултуралних и националних вредности (међународни тематски зб.) Аутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Породица и школа у превенцији вршњачког насиља, Нови Пазар: Државни универзитет у Новом Пазару Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Весна Минић

Реализатор
0645003288
minic.vesna@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Учитељски факултет у Лепосавићу 

Радно место:

Универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 Учитељски факултет у Призрену - Лепосавић Декан и наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Васпитање и образовање за мир и толеранцију у основној школи. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу Аутор Објављен рад 2017
Потреба, значај и садржаји моралног васпитања у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу. Аутор Објављен рад 2019
School Violence Awareness And Prevencion Programs In Serbia. Knowledge. International Journal Аутор Објављен рад 2015
Семинар као дидактичка форма усавршавања наставника. Тематски зборник Филозофског факултета у Нишу. Коаутор Објављен рад 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основно образовање у Србији у другој половини ХХ века, 2012. Учитељски факултет у Лепосавићу Аутор
Учитељи и наставници основних школа на Косову и Метохији о општем образовању, 2014. Учитељски факултет у Лепосавићу Аутор
Педагогија – темељна питања, 2019. Учитељски факултет у Лепосавићу Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Љиљана Јовановић

Реализатор
0642001157
ljiljana.jovanovic@zarkons.edu.rs
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 OШ „Милош Црњански“ Нови Сад Наставник разредне наставе
2001 2022 OШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интерпретација природе Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ 2021
НЛП у школи- комуникацијом до жељених исхода Реализатор Акредитован семинар, ЗУОВ 2018
Изазови целоживотног учења у у 21. веку, излагање- Предности обуке у амбијенту Предавач Међународна конференција, Нови Сад 2021
Пројекат Еразмус + „Enhancing teaching and learning towards the student-centered classroom“ (Унапређењем учења и предавањем ка активној настави) Реализатор Пројекат Еразмус + 2020
Предност и изазови пројектне наcтаве у образовању за одрживи развој Аутор Акредитована трибина, Педагошки завод Војводине 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Откривамо свет са Ливадинком Пољаков”, приручник за откривање природе кроз игру, WWF Adria, Београд Коаутор
« Мрежа школа у заштићеном подручју”, приручник за заштићена подручја и школе, Бојан Савић и др.WWF Adria, Београд Коаутор
«Цегер еколошких идеја», Душица Миленковић и др, Покрет горана Новог Сада, Сремски Карловци Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу “Креативна школа 2009/2010” за рад Сеоским сокацима, градским булеварима…, Министарство просвете и спорта, ЗУОВ и Мајкрософт 2010
3.место на наградном конкурсу “Дигитални час” за рад из области друштвених наука и спорта - Уз помоћ дигиталних алата сећамо се старих заната Управа за Дигиталну агенду 2011
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час 2”за рад из области природних наука - Рециклажа није бламажа Управа за Дигиталну агенду 2012
3.место за рад из области природних наука на конкурсу “Дигитални час 2012/2013”- Нека теку капи чисте Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
Специјална награда за интердисципли- нарност на конкурсу “Дигитални час 2012/2013 ” Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
1.место на конкурсу “Креативна школа 2013/2014”за рад Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу ЗУОВ 2014
1.награду на конкурсу “Дигитални час за школску 2016/2017” за рад из области природних наука - ТеЛеФоЋеЛиЈа Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2017
Златна плакета за изузетан допринос у раду поводом прославе 60 година рада удружења Покрет горана Војводине 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан управног одбора
Друштво учитеља Новог Сада, председник управног одбора
Клуб родитеља и наставника Новог Сада, члан извршног одбора
Покрет горана Новог Сада, члан извршног одбора