XXXVI Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 859  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXVI Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе оријентисане на исходе, ваннаставног и инклузивног образовања, као и подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација, а све у циљу остваривања образовних исхода и подстицања развоја функционалних знања ученика.

Пленарни део: АКТУЕЛНОСТИ И САВРЕМЕНИ ПРАВЦИ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ И НАСТАВНОМ РАДУ: • „Новине у Правилнику о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника“ • „Међународне струдије у образовању: Шта смо научили из PIRLS 2021; У сусрет TIMSS-у 2023“ • „Транзиција деце из вртића у школу у контексту нових Основа програма ПВО Године узлета: перспектива родитеља, васпитача, учитеља, стручних сарадника“ • „Значај националног васпитања у основној школи“ • „Интерпретација природе“ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ (обавезни и изборни предмети, савремени начини планирања о-в процеса, инклузивно обр, ваннаст. активности, васпитне ситуације, дидактичко/наставна средства, доброчинство, обр. одраслих)

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Педагошки саветник Сузана Мијушковић , ОШ „Николај Велимировић“ Шабац
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Педагошки саветник, мср образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
Педагошки саветник, мср образовних полит Иван Миловановић , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Универзитет у Нишу/ЗВКОВ
Мастер дефектолог Данијела Ђукић , Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања
Др психолошких наука и научни сарадник Нада Шевац , Институт за педагошка истраживања, Београд
Ванредни професор Далиборка Поповић , Учитељски факултет-Лепосавић
Редовни професор Весна Минић , Учитељски факултет у Лепосавићу
Педагошки саветник Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Путем Интернета 27.11.2022. 1237